"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Studentský parlament

Studentský parlament je nově vzniklý orgán fungující při gymnáziu. Vznikl z iniciativy studentky Anny Janebové a za velké podpory ze strany paní ředitelky na jaře roku 2015.
Smysl studentského parlamentu spočívá ve snaze zlepšit fungování školy (z perspektivy studentů) a zvýšit počet mimoškolních aktivit vedoucích k lepšímu individuálnímu rozvoji. Taktéž má sloužit jako komunikační prostředník mezi studenty a vedením školy.
Členové studentského parlamentu jsou volení zástupci svých tříd. Každá třída si muže zvolit 1-3 zástupce stejně tak jako má právo nezvolit si žádného. 
Schůzky studentského parlamentu probíhají vždy první pondělí v měsíci po 6. vyučovací hodině v aule gymnázia. Schůzek se mohou účastnit i nečlenové studentského parlamentu po předchozí domluvě se svým zastupcem. Návrhy na zlepšení tedy můžete sdělovat svému zástupci či je přímo sami projednávat na schůzce parlamentu.

1.C – Václav Pevný
2.C – Jiří Vlach
3.C – Ivan Hlávka, Dan Morávek
4.C – Magdaléna Bulánková, Patrik Novák, Anička Kudláčková
5.C – Adéla Cimburková, Kája Zikmundová
1.A – Zuzana Matějová, Daniel Mrva
6.C – Andrea Homolková, Veronika Králová
2.A – Daniel Mareš
7.C – Barbora Bulánková, Vojtěch Schejbal
3.A – Filip Cimburek, Hanďa Komárková
8.C – Daniel Kuchař, Lukáš Doležal
4.A – Nikola Grešová

Předseda – Doležal Ondřej
Zapisovatel – Kuchař Daniel

STANOVY STUDENTSKÉHO PARLAMENTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
více z kategorie Student
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima