"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Studentský parlament

Studentský parlament je nově vzniklý orgán fungující při gymnáziu. Vznikl z iniciativy studentky Anny Janebové a za velké podpory ze strany paní ředitelky na jaře roku 2015.
Smysl studentského parlamentu spočívá ve snaze zlepšit fungování školy (z perspektivy studentů) a zvýšit počet mimoškolních aktivit vedoucích k lepšímu individuálnímu rozvoji. Taktéž má sloužit jako komunikační prostředník mezi studenty a vedením školy.
Členové studentského parlamentu jsou volení zástupci svých tříd. Každá třída si muže zvolit 1-3 zástupce stejně tak jako má právo nezvolit si žádného. V současné době má parlament zástupce ze všech tříd krom bývalé 1.C, jmenovitě to jsou Jakub Špelda, Kateřina Málková, Barbora Bulánková, Zdeněk Doležal, Vojtěch Vlach, Nataly Schattingerová, Aneta Lienertová, Matyáš Hruška, Kateřina Hanáková, Vítek Šimek, Ondřej Hladík, Lukáš Mikulecký, Aleš Linhart, David Stehno, Anna Janebová.
Schůzky studentského parlamentu probíhají vždy první pondělí v měsíci po 6. vyučovací hodině v aule gymnázia. Schůzek se mohou účastnit i nečlenové studentského parlamentu po předchozí domluvě se svým zastupcem. Návrhy na zlepšení tedy můžete sdělovat svému zástupci či je přímo sami projednávat na schůzce parlamentu.

Více informací sdělí  Anna Janebová (4. A).

STANOVY STUDENTSKÉHO PARLAMENTU

Zápisy ze schůzek studentského parlamentu:

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

školní rok 2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 
více z kategorie Student
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima