"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Studentský parlament

Studentský parlament je nově vzniklý orgán fungující při gymnáziu. Vznikl z iniciativy studentky Anny Janebové a za velké podpory ze strany paní ředitelky na jaře roku 2015.
Smysl studentského parlamentu spočívá ve snaze zlepšit fungování školy (z perspektivy studentů) a zvýšit počet mimoškolních aktivit vedoucích k lepšímu individuálnímu rozvoji. Taktéž má sloužit jako komunikační prostředník mezi studenty a vedením školy.
Členové studentského parlamentu jsou volení zástupci svých tříd. Každá třída si muže zvolit 1-3 zástupce stejně tak jako má právo nezvolit si žádného. 
Schůzky studentského parlamentu probíhají vždy první pondělí v měsíci po 6. vyučovací hodině v aule gymnázia. Schůzek se mohou účastnit i nečlenové studentského parlamentu po předchozí domluvě se svým zastupcem. Návrhy na zlepšení tedy můžete sdělovat svému zástupci či je přímo sami projednávat na schůzce parlamentu.

1.C – Škorjanc Oliver, Vlach Jiří
2.C – Hlávka Ivan, Pultar Adam
3.C – Kudláčková Anna, Novák Patrik, Bulánková Magdaléna
4.C – Cimburková Adéla
5.C – Králová Veronika
1.A – Mareš Daniel
6.C – Schejbal Vojtěch, Bulánková Barbora
2.A – Cimburek Filip, Komárková Hanďa
7.C – Doležal Lukáš, Kuchař Daniel
3.A – Grešová Nikola
8.C – Vlach Vojtěch
4.A – Černá Kateřina, Hálová Míša

Předseda – Doležal Ondřej
Zapisovatel – Kuchař Daniel

STANOVY STUDENTSKÉHO PARLAMENTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
více z kategorie Student
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima