"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Studentský parlament

Studentský parlament je nově vzniklý orgán fungující při gymnáziu. Vznikl z iniciativy studentky Anny Janebové a za velké podpory ze strany paní ředitelky na jaře roku 2015.
Smysl studentského parlamentu spočívá ve snaze zlepšit fungování školy (z perspektivy studentů) a zvýšit počet mimoškolních aktivit vedoucích k lepšímu individuálnímu rozvoji. Taktéž má sloužit jako komunikační prostředník mezi studenty a vedením školy.
Členové studentského parlamentu jsou volení zástupci svých tříd. Každá třída si může zvolit 1-2 zástupce a jednoho náhradíka, stejně tak jako má právo nezvolit si žádného.
Schůzek se mohou účastnit i nečlenové studentského parlamentu po předchozí domluvě se svým zastupcem. Návrhy na zlepšení tedy můžete sdělovat svému zástupci či je přímo sami projednávat na schůzce parlamentu.

Seznam členů parlamentu pro škoní rok 2022/23

STANOVY STUDENTSKÉHO PARLAMENTU

 Zápisy ze schůzí parlamentu ve školním roce 2022/2023:

1. pololetí: 19. 9. 2022; 26. 9. 2022; 10. 10. 2022; 24. 10. 2022; 21. 11. 2022; 12. 12. 2022, 16. 1. 2023

2. pololetí: 6. 2. 2023, 27. 2. 2023, 20. 3. 2023, 24. 4. 2023

Docházka členů

Studentský parlament 2022/2023

Studentský parlament 2021/2022

Seznam zástupců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
více z kategorie Student
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima