"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Gymnázium Dr. Emila Holuba vyhlásilo dne 9. června 2022 veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Gymnázium Holice - rekonstrukce střechy - I. etapa".

Zadávací dokumentace je ke stažení níže:

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - Čestné prohlášení

Příloha č. 2  - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Soupis prací s výkazem výměr

Příloha č. 5 - Obchodní podmínky

Příloha č. 6 - Krycí list nabídky

Rozhodnutí o zrušení VZMR

 

 

 
více z kategorie Úřední deska
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima