"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Škola je zapojena do následujících projektů:

Vzdělávání pedagogických pracovníků holického gymnázia

(OPVVV Výzva „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I" 02_16_035)

datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2017
datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2019
Celková výše dotace: 474 124,00
Klíčové cíle projektu:
•Podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů
•Podporovat kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem
•Spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity zajišťující technickou podporu ICT
•Podporovat společné vzdělávání

Odkaz na propagační leták

 

 

 

 

 

Člověk je tím, v co věří

Program MŠMT podpora implementace etické výuky do vzdělávání v ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016

Realizace: 1. 4. – 31. 12. 2016

Celkový rozpočet projektu: 67 685 Kč

Hodnocení projektu

 

Blended learning na gymnáziu v Holicích
(OPVK oblast podpory 1.1 - výzva 57)

Realizace: 1. 10. 2015 - 31. 12. 2015

Celková výše dotace: 95 668 Kč

Klíčové aktivity projektu:

  • Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/francouzském jazyce formou blended learningu.
  • Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu.

 

Zvýšení kompetencí na gymnáziu v Holicích
(OPVK oblast podpory 1.1 - výzva 56)

Realizace: 1. 9. 2015 - 31. 12. 2015

Celková výše dotace: 984 263 Kč

Šablony klíčových aktivit:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
  2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
  3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
  4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

 

Dotkněte se inovací
(OPVK oblast podpory 1.3 - výzva 51)

Realizace: 1. 9. 2014 - 31. 7. 2015

Celková výše dotace: 426 880 Kč

Cílem projektu je:

  • zvýšení profesních a osobnostních kompetencí vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků v oblasti využití ICT ve výuce,
  • zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií ve výuce na ZŠ a SŠ,
  • zvýšení metodické a technické podpory pedagogických pracovníků.

Cílovou skupinu tvoří ředitelé, ICT metodici a pedagogové škol. Z přidělených finančních prostředků škola zakoupila 20 mobilních dotykových zařízení.

 

C.L.A.P. (ERASMUS+)
CuLture, nature And People – meeting points of Lithuania, The Czech Republic and Bulgaria

 INFORMACE O PRŮBĚHU PROJEKTU

Realizace: 1. 9. 2014 - 31. 8. 2016

Celková výše dotace: 10 900 EUR

CLAP – CuLture, nature And People – meeting points of Lithuania, The Czech Republic and Bulgaria (Průsečíky litevské, české a bulharské kultury, přírody a lidí)
Erasmus + Comenius - K2 Cooperation and Innovation for Good Practices
Grantový evropský projekt: Spolupráce a inovace pro dobrou praxi
Partneři: Juozo Tumo – Vaizganto gimnazija v Rokiškis v Litvě a Druhá anglická jazyková škola Thomase Jeffersona v Sofii v Bulharsku

Mezinárodní projekt, který by měl trvat 2 roky 2014- 2016. Zahrnuje celkem 14 aktivit, jejichž výstupy jsou různá videa, prezentace, dokumenty, plakáty, skutečné i virtuální knihy, metodické poznámky z netradičně pojatých lekcí, v nichž se studenti vzájemně seznamují s kulturou, lidmi, přírodou a památkami všech 3 zapojených zemí.
Součástí projektu jsou 3 vzájemná setkání – každé v jedné partnerské zemi, na kterých by se měli studenti setkat osobně se svými projektovými přáteli, poznávat školu i zemi, pracovat na společných úkolech a obohacovat své znalosti, dovednosti a rozhled.
Cílem projektu je též vnášet netradiční způsoby do výchovného a vzdělávacího procesu ve škole, dále používat cizí jazyk v praxi – při komunikaci s partnerem cizincem a v neposlední řadě rozvíjet své schopnosti pracovat v týmu a využívat počítačovou techniku k vytváření výstupů z jednotlivých aktivit.

 

OFICIÁLNÍ STRÁNKY PROJEKTU (v angličtině)

Zlepšení podmínek výuky na gymnáziu v Holicích
(OPVK oblast podpory 1.5 - EU peníze středním školám)

Realizace: 15. 8. 2012 - 14. 8. 2014

Celková výše dotace: 1 081 704 Kč

Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření DUM pro vybrané tematické oblasti podle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem.

 
více z kategorie Veřejnost
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima