"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Organizace školního roku 2017/2018

Září

Po 4. 9. Zahájení nového školního roku
Po 4. 9. Schůze HV SRPŠ
St 6. 9. Burza učebnic (13:30)
Čt 7. 9. Prodej učebnic pro studenty
Po 11. 9. Ústní maturitní zkoušky v podzimním termínu
Út - St 12. 9. - 13. 9. Adaptační kurz 1.C v Horním Jelení
Čt - Pá 14. 9. - 15. 9. Adaptační kurz 1.A a 5.C v Horním Jelení
Út 19. 9. Exkurze 1. A - Hradec Králové - Vědecká knihovna + Muzeum východních Čech
Čt 28. 9. Státní svátek
29. 9. Školení celého sboru v rámci projektu OP VVV
29. 9. Ředitelské volno
So 30. 9. Zájezd do Vídně k hrobu Dr. E. Holuba

 

Říjen

Po 2. 10. Schůze HV SRPŠ
St 4. 10. Studentské parlamentní volby (studovna)
Út 10. 10. Exkurze vodní elektrárna Dlouhé stráně (2.A, semináře tech. bloku)
St 11. 10.  Bílá pastelka
Ne - Út 15. 10. - 17. 10.  Soustředění pěveckého sboru v Bělči
St 18. 10. Exkurze Contipro Dolní Dobrouč – v rámci semináře z chemie
Čt 19. 10. Náprstkovo muzeum Praha - 7. C
Út 24. 10. Exkurze Archeopark Všestary – 1.C
St 25. 10. Beseda o EU – v rámci SVS
St 25. 10. Schůzka Školské komise při MÚ Holice od 17 hodin ve sborovně
Čt - Pá 26. 10. - 27. 10. Podzimní prázdniny
Út - Pá 31. 10. - 3. 11. Gaudeamus Brno

 

Listopad

Út - Pá 31. 10. - 3. 11. Gaudeamus Brno
Po 6. 11. Schůze HV SRPŠ
Po 6. 11. Anglické divadlo – Pardubice; 3.A, 4.A, 7.C, 8.C
Čt 9.11. Příběhy bezpráví - 4.C, 4.A, 8.C 
Pá - So  10. 11. – 11. 11. Prezentace středních škol Ideon Pardubice
Po 13. 11. Klasifikační porada k výsledkům vzdělávání v 1. čtvrtletí šk. roku 2017/18
Po 13. 11. Plenární schůze SRPŠ od 16:30 v aule, třídní schůzky
Čt 16. 11. Studentská akademie
17. 11. Státní svátek
St 22. 11. Informační schůzka k mat. zkoušce pro 4.A a 8.C
St 22. 11. Den otevřených dveří 15:00 – 18:30
Čt 23. 11. Exkurze 7.C – soudní přelíčení, Policie ČR
Čt - Pá 23. 11. - 24. 11. Bazar hraček – výběr hraček
Po 27. 11.  Charita ČR – 4.C – od 8:00 výroba adventních věnců na holické faře
Čt 30. 11. Best in English – on-line soutěž 9:00 – 11:00 (vybraní studenti 8.C, 4.A)
Čt - Pá 30. 11. - 1. 12. Bazar hraček – prodej od 14:00 – 17:00

 

Prosinec

1. 12. Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v termínu JARO 2018
1. 12. Exkurze semináře GIS - Katedra geoinformatiky UP
Po 4. 12. Vyhlášení ceny Mladý talent Pardubického kraje – Nataly Schättingerová, Vojtěch Burda
Po 4. 12. Volby do školské rady
Po 4. 12. Schůze HV SRPŠ
Út 5. 12. Exkurze 2.C a 3.C do Olomouce (Pevnost poznání, ZOO)
Út 5. 12. Soutěž 5 jazyků na pódiu
Čt 7. 12. Beseda s Vojtěchem Hlásným o E. Holubovi a Africe
Ne 10. 12. Divadelní představení Sluha dvou pánů (Olomouc)
St 13. 12.  Beseda s prof. V. Voženílkem v rámci Dne GIS (7.C, 3.A)
Č 14. 12. SVS – beseda s pamětnicí na téma holokaust
Čt  21. 12. Adventní koncert od 17:00
22. 12. Filmové představení Anděl Páně 2 – celá škola od 9:00
So - Út 23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny

 

Leden

St 3. 1. Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
Čt 4. 1. Beseda o dospívání (pí Blažková) – 8:00 1.C, 8:45 1.A a 5.C
5. 1. Olympiáda ze španělského jazyka
Po 8. 1. Schůze HV SRPŠ
Út 9. 1.  Olympiáda z anglického jazyka
St 10. 1. Geologická olympiáda
St 10. 1. Den otevřených dveří od 15:00 do 18:30
Ne - Pá 14. 1. - 19. 1. Lyžařský kurz 1. A a 5. C
Út 16. 1.  EU Kids Online Masarykova univerzita – dotazníkové šetření 1.C, 3.C
Po 22. 1. Zahájení přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na SŠ
St - Čt 24. 1. - 25. 1. Gaudeamus Praha
Čt 25. 1. VČD, návštěva Státního okresního archivu – 3.A
Po 29. 1. Klasifikační porada k výsledkům vzdělávání v 1. pololetí šk. roku 2016/17
St 31. 1. Vydávání výpisu z vysvědčení
St 31. 1. SOČ – nejzazší termín pro nahlášení garantovi

 

Únor

Čt 1. 2. Bio den – přednášky v aule 1. – 2. hodinu, 3. a 4. ročníky
2. 2. Pololetní prázdniny
Po 5. 2. Přijímací zkoušky nanečisto od 15:00
Po 5. 2. Schůze HV SRPŠ
Čt 8. 2. Projektový den pro ZŠ regionu I.
Čt 15. 2. Projektový den pro ZŠ regionu II.
23. 2. Maturitní ples

 

Březen

Čt 1. 3. Termín pro doručení přihlášky ke studiu pro žáky ZŠ
Ne - Pá 4. 3. - 9. 3. Lyžařský kurz 2.C Paseky nad Jizerou
Po 5. 3. Schůze HV SRPŠ
St 7. 3. Vzdělávací akce – Tandemová výuka (OP VVV)
St 7. 3. Beseda Eurocentrum
9. 3. Německé filmové představení – Pardubice
Po - Ne 12. 3. - 18. 3. Jarní prázdniny
Út 20. 3. Zahájení plaveckého výcviku ve Vysokém Mýtě – 1.C, 2.C
St 21. 3. Program v rámci prevence patologických jevů, HK – 2.C, 3.C
St - Čt 21. – 22. 3. Srdíčkové dny
Po - Pá 26. 3. - 6. 4. projekt Potravinová banka 
St 28. 3. Nejzazší termín pro odevzdání seznamu četby k maturitě
Čt - Pá 29. 3. - 30. 3. Velikonoční prázdniny

 

Duben

Po 2. 4.  Velikonoční pondělí
Po 9. 4. Klasifikační porada k výsledkům vzdělávání ve 3. čtvrtletí 2017/2018
Po 9. 4. Konzultační odpoledne
Po 9. 4. 5.C - prodej vlastních dezertů na podporu projektu UNICEF
Po 9. 4. Geologická olympiáda – krajské kolo
St 11. 4.  Písemná maturitní práce z českého jazyka – státní část (12:00)
Čt 12. 4.  Přijímací zkoušky do čtyřletého oboru – 1. termín
13. 4. Přijímací zkoušky do osmiletého oboru – 1. termín
Po 16. 4 Schůze HV SRPŠ
Po 16. 4.  Přijímací zkoušky do čtyřletého oboru – 2. termín
Út 17. 4. Přijímací zkoušky do osmiletého oboru – 2. termín
Út 17. 4. Exkurze Havlíčkova Borová – 3.C
St 18. 4. Písemné testy - profilová část MZK (FJ, IVT, ŠJ – 8.C)
Čt 19. 4. Písemné testy - profilová část MZK (AJ, RJ, M, ŠJ – 4.A)
Čt - Pá 19. - 20. 4. Finále soutěže CanSat
So - Út 21. - 24. 4. Kulturou proti antisemitismu
Po - Út 23. - 24. 4. Mezinárodní šetření PISA – vybraní žáci 4.C a 5.C
Út 24. 4. Zeyferus
St 25. 4. Klasifikační porada k výsledkům vzdělávání ve 2. pol. 2017/2018 (4.A a 8.C)
27. 4. Vydávání vysvědčení žákům 4.A a 8.C, poslední zvonění
Po 30. 4. Studijní volno pro maturanty
Po 30. 4. Ředitelské volno

 

Květen

Út 1. 5. Státní svátek
St 2. 5. Písemná mat. zkouška společné části MZ: M (DT), AJ (PP)
Čt 3. 5. Písemná mat. zkouška společné části MZ: ČJ (DT)
Čt 3. 5. Zkouška FCE nanečisto – přihlášení žáci napříč ročníky
4. 5. Písemná mat. zkouška společné části MZ: AJ (DT)
Po - Pá 7. - 11. 5 Studijní volno pro maturitní ročníky
Út 8. 5. Státní svátek
Čt 10. 5. První náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek
11. 5. Druhý náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek
Po 14. 5. Schůze HV SRPŠ
Út 15. 5 Školní výlet 3.C – Mirákulum
St 16. 5. Dobročinná sbírka - Liga proti rakovině – 6 dvojic ze 6.C
Čt 17. 5. Benefiční koncert „Pro Afriku" – aula od 17:00
Po - Pá 21. 5. - 25.5 Ústní zkoušky MZ
Po 21. 5. Přednáška „Daně do škol" – od 9:50 v aule 3.A a 7.C
St - Ne 23. 5. - 27. 5. Soustředění ve španělštině
St - Ne 30. 5. - 3. 6. Poznávací zájezd do Švýcarska
termín bude upřesněn   Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

 

Červen

Po 4. 6. Schůze HV SRPŠ
Po - Pá 4. 6. - 8. 6. Olympiáda Holicka
Ne - Pá 10. 6. - 15. 6. Letní sportovní kurz 6.C + 2.A
St - Pá 13. - 15. 6. Školní výlet 7.C - Krkonoše
Čt 14. 6. 3.C – preventivní program To je zákon, kámo! (2. – 3. hodina)
Ne - Ne 17. 6. - 24. 6 Zájezd na Ukrajinu (pořádá Kú Pk) – 7 žáků (6.C, 7.C)
Po - St 18. 6 - 20. 6 Školní výlet 3.A - Pálava
Út 19. 6. Školní výlet 1.A – Dolní Morava
St 20. 6. Školní výlet 2.C - Choceň
Čt 21. 6. Návštěva německého velvyslanectví – 15 žáků (3.A, 7.C, 5.C)
Po 25. 6 Přednáškový den pro VG – garant – studentský parlament
Po 25. 6. Klasifikační porada k výsledkům vzdělávání ve 2. pol. šk. roku 2017/2018
Út 26. 6. Školní výlet 5.C
Út 26. 6. Školní výlet 1.C
Út 26. 6. Exkurze Pardubice – 2.A
Út - St 26. – 27. 6. Školní výlet 4.C – Stříbrný rybník
29. 6. Vydávání vysvědčení
Po - Pá 2. 7. - 31. 8. Hlavní prázdniny
 
více z kategorie Student
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima