"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


info2.png
Budoucí první ročníky

V pondělí 18. června 2018 od 16:30 hodin proběhne v aule školy schůzka s rodiči žáků budoucích prvních ročníků. Budou zde prezentovány podrobné informace týkající se studia v naší škole, stravování a organizace školního roku 2018/2019. Schůzky se mohou zúčastnit i budoucí ...

více
latina.png
Nabízíme latinu

Jedním z výstupů našeho dotazníkového šetření Mapa školy byla nespokojenost s omezenou nabídkou volitelných předmětů. Shodou okolností ve druhém pololetí tohoto školního roku se na vedení školy obrátil studentský parlament s přáním, zda by se u nás ve škole nemohla vyučovat ...

více
logo_kompas.png
Za poznáním do Anglie

Opět nastal čas cestování za poznáním do země, jejíž jazyk se snaží ovládnout všichni studenti naší školy. Školní zájezd po zajímavých místech Jižní Anglie a Londýna se uskuteční první týden v říjnu 2018. Přihlášky odevzdávejte svým učitelům angličtiny.

více
budova.png
O škole

Gymnázium Dr. Emila Holuba, jehož zřizovatelem je Pardubický kraj, má dle rejstříku škol kapacitu 400 žáků v osmiletém a čtyřletém vzdělávacím programu. Škola disponuje novým školním areálem, jehož součástí je kromě tělocvičny, jídelny, multimediální auly a bufetu i ...

více

4. místo v celostátní soutěži CO2 Liga

14. června 2018 jsme navštívili Senát ČR, abychom převzali diplomy i další ceny a vyslechli si práci ostatních kolektivů. Přítomen byl mimo jiných také ministr ŽP ...

více15.06.2018 / RNDr. Jiří Dvořáček

Švýcarsko ještě jednou očima studentů

Ve středu 30. května 2018 ve 22:00 jsme se vypravili na školní zájezd do Švýcarska. Všichni účastníci zájezdu nastoupili do autobusu a zabrali si své místečko, ...

více11.06.2018 / Veronika Knížková 3. C

Německo – Švýcarsko – Lichtenštejnsko

Po čtyřech letech se nám opět podařilo vycestovat do Švýcarska. Vyrazili jsme ve středu večer a ve čtvrtek ráno jsme dojeli do německé Kostnice. Zde jsme zhlédli ...

více08.06.2018 / Mgr. Ludmila Preclíková / foto: 20

Když je sucho a vedro...

Pak GYHOLI JEDE NA VODU! Již je tomu přesně rok, co naši studenti sjeli svou poslední "šlajsnu", co se naposledy "udělali", zavolali AHÓÓÓJ a my máme sbaleno na ...

více06.06.2018 / Mgr. Václav Vohralík

Pythagoriáda

Žáci nižšího gymnázia, kteří správně vyřešili minimálně 10 z 15 úloh ve školním kole matematické soutěže Pythagoriády, se stali jejími úspěšnými řešiteli a ...

více05.06.2018 / Mgr. Veronika Rožková

Jdeme do divadla!

Radostnou zprávu se minulý týden dozvěděla třída 3.A. Vyhrála totiž představení v Soutěžte s námi ve Východočeském divadle v Pardubicích. Studenti si měli zvolit z ...

více05.06.2018 / Mgr. Eva Pýchová

Historie gymnaziálního vzdělávání se v Holicích datuje do roku 1954, kdy nejdříve jedenáctiletá střední škola, posléze střední všeobecně vzdělávací škola a pak nově gymnázium sídlily v budově v Růžičkově ulici pronajaté od města. K 1. září 1999 byla zahájena výuka v nové budově na sídlišti Na Mušce. V témže roce byl škole udělen čestný název Gymnázium Dr. Emila Holuba.

© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima