"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


tuzky.png
Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji ředitelské volno na pondělí 10. 6. 2019 z důvodu vzdělávání pedagogických pracovníků a instalace nového nábytku v učebnách. Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

více
info2.png
Výsledky přijímacího řízení

Zveřejněním seznamu pod přiděleným registračním kódem s výsledkem řízení se považují rozhodnutí za oznámená. Písemná rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v sekretariátu školy nejdříve 30. 04. 2019 od 8:00 do 17:00 hod a při této příležitosti lze odevzdat i zápisový ...

více
kultura2.png
Koncert pohlazení po duši

Ve čtvrtek 16. května 2019 v podvečer se v naší škole uskutečnil benefiční koncert na podporu afrického studenta Clevelanda Ochienga Ogweno, kterého naše škola podporuje v rámci programu Adopce na dálku. Pod vedením slečny profesorky Marie Filipové se představil nejprve ...

více
proj den1 holubova.jpg
Spolupráce se základními školami

V měsíci březnu na Gymnáziu Dr. Emila Holuba začaly probíhat tzv. projektové dny pro základní školy našeho regionu. Postupně jsme v naší budově přivítali žáky Základní školy Holubova, Základní školy Horní Jelení a Základní školy Komenského. Jedná se o spolupráci mezi ...

více
budova.png
O škole

Gymnázium Dr. Emila Holuba, jehož zřizovatelem je Pardubický kraj, má dle rejstříku škol kapacitu 400 žáků v osmiletém a čtyřletém vzdělávacím programu. Škola disponuje novým školním areálem, jehož součástí je kromě tělocvičny, jídelny, multimediální auly a bufetu i ...

více

Den Země

Dne 22. dubna proběhl Den Země, který se letos paní učitelka Rožková a pan učitel Janů rozhodli oslavit pomocí Zemi za spolupráce třídy 4.C. Inspirací nám byl film ...

více20.05.2019 / Adéla Cimburková 4. C

Český den proti rakovině

Ve středu 15. května 2019 se studenti ze tříd 1.A a 6.C zapojili do charitativní sbírky Český den proti rakovině, která je mimochodem nejstarší sbírkou v České ...

více20.05.2019 / Mgr. Kateřina Kay

Yume o své zemi – o Japonsku

Japonská studentka Yume, která v rámci mezinárodního výměnného programu AFS pobývá v adoptivní rodině v Holicích, dochází na naše gymnázium již 8 měsíců. Za tu dobu ...

více14.05.2019 / Mgr. Zdeňka Raabenstein Schejbalová

Krajské kolo SOČ

9. 5. 2019 se náš student Zdeněk Doležal zúčastnil krajského kola SOČ v Chrudimi se svou prací Alternativní způsoby separace barviv z modelových barvicích lázní a ...

více14.05.2019 / Aleš Kotyk

Historie gymnaziálního vzdělávání se v Holicích datuje do roku 1954, kdy nejdříve jedenáctiletá střední škola, posléze střední všeobecně vzdělávací škola a pak nově gymnázium sídlily v budově v Růžičkově ulici pronajaté od města. K 1. září 1999 byla zahájena výuka v nové budově na sídlišti Na Mušce. V témže roce byl škole udělen čestný název Gymnázium Dr. Emila Holuba.

© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima