"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


gymplroku2016.jpg
Výsledky ankety Gympl roku

Vážení současní i bývalí studenti, v průběhu jarních měsíců se řada z vás zapojila do hlasování v anketě Gympl roku. Výsledky jsou dostupné na http://gymplroku.cz/zebricky. V kategorii studentů skončila naše škola v rámci Pardubického kraje na čtvrtém místě, v kategorii ...

více
clap.png
Projekt CLAP v Litvě 7. – 15. 5. 2016

V neděli ráno se vrátila skupina 10 studentů z týdenního pobytu u litevských přátel v Rokiškis. Na pracovně vzdělávacím setkání všech tří zemí představili gymnazisté poslední aktivity projektu, zúčastnili se připravených workshopů, poznávali pamětihodnosti města a přírody ...

více
logo_pozadi_cervene.png
Chytrá škola

Většina z nás už někdy slyšela pojem chytrý dům, chytrý telefon nebo chytrá televize, ale co takhle chytrá škola? SMART SCHOOL je název akademického projektu společnosti MICRORISC, jehož součástí se naše škola stala počátkem tohoto školního roku.

více
budova.png
O škole

Gymnázium Dr. Emila Holuba, jehož zřizovatelem je Pardubický kraj, má dle rejstříku škol kapacitu 400 žáků v osmiletém a čtyřletém vzdělávacím programu. Škola disponuje novým školním areálem, jehož součástí je kromě tělocvičny, jídelny, multimediální auly a bufetu i ...

více

Deset studentů získalo prestižní ocenění

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je celosvětové ocenění pro lidi ve věku od 14 do 24 let, které je motivuje a podporuje v jejich osobním rozvoji. Mladí ...

více27.06.2016 / Mgr. Helena Drahošová

Otevřený dopis žákům 4. C

Ve středu 22. 6. v odpoledních hodinách jsme se vrátili ze společného školního výletu. Touto cestou bych se rád pokusil o krátké zhodnocení celé akce. Když jsem vám ...

více26.06.2016 / Mgr. Marek Janů

Naši studenti vyhráli zájezd do Bruselu

V měsíci dubnu jsme se dozvěděli, že Evropský parlament, v zastoupení paní poslankyně Dity Charanzové, pořádá soutěž, která by měla prověřit povědomí našich mladých ...

více24.06.2016 / Mgr. Eva Pýchová

Exkurze do Brandýsa nad Orlicí a Chocně

V úterý dne 21. 6. 2016 se třída 2. C za doprovodu Mgr. Evy Pýchové a Mgr. Miloslavy Koláčkové zúčastnila další akce v rámci projektu MŠMT Podpora implementace ...

více22.06.2016 / Mgr. Eva Pýchová / foto: 9

Historie gymnaziálního vzdělávání se v Holicích datuje do roku 1954, kdy nejdříve jedenáctiletá střední škola, posléze střední všeobecně vzdělávací škola a pak nově gymnázium sídlily v budově v Růžičkově ulici pronajaté od města. K 1. září 1999 byla zahájena výuka v nové budově na sídlišti Na Mušce. V témže roce byl škole udělen čestný název Gymnázium Dr. Emila Holuba.

© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima