"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


akademieplakat.jpg
Akademie 2021

Po skoro dvouleté nucené pauze Vás srdečně zveme na tradiční akademii Gymnázia Dr. E. Holuba dne 18. 11. 2021. JSME ZPĚT!!! aneb COMEBACK se konat bude!!! Místenky budou k dispozici od 1. 11. 2021 u Mgr. Lindy Novákové Schättingerové, doprodej je plánován i v den konání na ...

více
anglolang2021.jpg
První výjezd v rámci programu Erasmus+

Motivovaní učitelé mají motivované žáky je název dvouletého projektu podpořeného z programu Erasmus+, do něhož jsou zapojeni tři pracovníci našeho gymnázia – vyučující matematiky Mgr. Veronika Rožková, vyučující přírodních věd Mgr. Marek Janů a ředitelka školy Mgr. Andrea ...

více
jazyky2.png
Zkoušky a testy Cambridge English FCE - úroveň B2

Cambridgské zkouškové centrum EVC v Hradci Králové nám i v letošním školním roce nabízí možnost složit FCE zkoušky nanečisto, a to přímo u nás ve škole. Kompletní testy FCE zahrnující Reading and Use of English, Writing, Listening a Speaking. Zkouška nanečisto (FCE úroveň ...

více
afs_logo.png
Zahraniční studenti na gymnáziu i v době koronavirové

Přestože téměř celý letošní školní rok probíhal v holickém gymnáziu na dálku přes počítače na platformě TEAMS, výuky se účastnily i studentky mezinárodního programu AFS, které pobývaly v hostitelských rodinách. Se svými spolužáky mohly být osobně jen v září a krátce před ...

více
budova.png
O škole

Gymnázium Dr. Emila Holuba, jehož zřizovatelem je Pardubický kraj, má dle rejstříku škol kapacitu 400 žáků v osmiletém a čtyřletém vzdělávacím programu. Škola disponuje novým školním areálem, jehož součástí je kromě tělocvičny, jídelny, multimediální auly a bufetu i ...

více

Ředitelské volno

Rada Pardubického kraje schválila 4. října 2021 náš návrh na vyhlášení ředitelského volna v pátek 5. listopadu 2021.

více12.10.2021 / Mgr. Andrea Daňková

Exkurze do Pardubic

V pondělí 18. října 2021 podnikla třída 1. A v rámci anglického jazyka výpravu za poznáním a historií krajského města Pardubic. Naše naučná stezka napříč ...

více19.10.2021 / Markéta Tomášková 1. A

Pobyt v Tramtáryji

MŠMT ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem spustilo na začátku školního roku Národní plán doučování. Kromě klasického doučování bylo možno finanční ...

více18.10.2021 / Mgr. Veronika Rožková

Reminiscence z exkurze do Prahy

Po covidové přestávce se letošní maturanti 4. A a 8. C zúčastnili anglickou sekcí každoročně pořádané exkurze do Prahy. Studenti si sami dělají průvodce a každý ...

více14.10.2021 / Mgr. Zdeňka Raabenstein Schejbalová

Dny duševního zdraví v naší škole

Ačkoliv si světový den duševního zdraví připomínáme 10. října, již během měsíce září na gymnáziu proběhl Program Dny duševního zdraví napříč všemi ročníky nižšího ...

více11.10.2021 / Mgr. Linda Nováková Schättingerová

Humorlos? NEIN!

Němčináři tříd 3. A a 7. C měli v úterý dopoledne možnost seznámit se s prostředím Goethe centra v Pardubicích, které zorganizovalo pro zájemce o německý jazyk a ...

více05.10.2021 / Mgr. Jana Doskočilová

Historie gymnaziálního vzdělávání se v Holicích datuje do roku 1954, kdy nejdříve jedenáctiletá střední škola, posléze střední všeobecně vzdělávací škola a pak nově gymnázium sídlily v budově v Růžičkově ulici pronajaté od města. K 1. září 1999 byla zahájena výuka v nové budově na sídlišti Na Mušce. V témže roce byl škole udělen čestný název Gymnázium Dr. Emila Holuba.

© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima