"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


info2.png
Přijímací řízení

Stejně jako v minulých letech pořádáme i letos krátkou informační schůzku k přijímacímu řízení. Setkání určené pro zákonné zástupce uchazečů o studium v naší škole proběhne ve dvou termínech – v pondělí 26. 3. 2018 pro osmiletý obor a v úterý 27. 3. 2018 pro čtyřletý obor, ...

více
kyla2018.jpg
Naše rodilá mluvčí Kyla Patterson

Již sedmý měsíc se na naší škole těšíme z přítomnosti jedné ze 30 stážistů Fulbrightovy nadace, kteří působí v České republice. Kyla Patterson si hned od začátku získala svým jistým, erudovaným a příjemným vystupováním jak studenty, tak učitele. Studenti vyššího gymnázia a ...

více
logo_kompas.png
Mapa školy - poděkování

Vážení rodiče/zaměstnanci/absolventi, milí žáci, v těchto dnech bylo ukončeno dotazníkové šetření k fungování naší školy, do kterého jste byli jako jedna z cílových skupin zapojeni. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se rozhodli podpořit snahu školy zapracovat na svém ...

více
budova.png
O škole

Gymnázium Dr. Emila Holuba, jehož zřizovatelem je Pardubický kraj, má dle rejstříku škol kapacitu 400 žáků v osmiletém a čtyřletém vzdělávacím programu. Škola disponuje novým školním areálem, jehož součástí je kromě tělocvičny, jídelny, multimediální auly a bufetu i ...

více

Beseda o Evropské unii

Ve středu 7. 3. 2018 se 4. C a všechny třídy vyššího gymnázia zúčastnily besedy o Evropské unii. Akci pro nás připravilo Eurocentrum v Pardubicích, odkud mezi nás ...

více16.03.2018 / Mgr. Eva Pýchová / foto: 6

Tandemová výuka podruhé

Žáci třídy 3. C mají za sebou druhý dvouhodinový blok kombinující matematiku a zeměpis. Opět jsme se zaměřili na jihoevropské státy, tentokrát s cílem naplánovat ...

více07.03.2018 / Mgr. Marek Janů

Olympiáda v českém jazyce

Již mnoho let patří ke klasickým soutěžím mezi středními školami i Olympiáda v českém jazyce. Studenti soutěží ve znalosti gramatiky, morfologie, větné stavby i ...

více07.03.2018 / Václava Macků

Výchova ke zdraví v praxi

Třída 3C se v předmětu Výchova ke zdraví věnovala dva měsíce tématu stravování. Seznámila se s nutričními hodnotami potravin, s tvorbou jídelníčku, dozvěděla se i o ...

více01.03.2018 / Mgr. Linda Nováková Schättingerová / foto: 2

Beseda s archivářkou Mgr. Růžičkovou

V úterý dne 20. 1. 2018 se v aule naší školy uskutečnila beseda s pardubickou archivářkou Mgr. Renátou Růžičkovou. Akce byla určena pro společenskovědní seminář ve ...

více25.02.2018 / Mgr. Eva Pýchová / foto: 10

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

V úterý 20. 2. 2018 se v DDM Beta v Pardubicích uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Naši školu v jednotlivých kategoriích reprezentovali vítězové školního ...

více22.02.2018 / Mgr. Veronika Rožková

Historie gymnaziálního vzdělávání se v Holicích datuje do roku 1954, kdy nejdříve jedenáctiletá střední škola, posléze střední všeobecně vzdělávací škola a pak nově gymnázium sídlily v budově v Růžičkově ulici pronajaté od města. K 1. září 1999 byla zahájena výuka v nové budově na sídlišti Na Mušce. V témže roce byl škole udělen čestný název Gymnázium Dr. Emila Holuba.

© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima