"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Aktuality / novinky z naší školy

 

Hledáme provozovatele školního bufetu

Nabízíme k pronájmu školní bufet, více informací podá Ing. Dana Bůžková na tel. 466 682 266, e-mail: buzkova@gyholi.cz

celý článek18.02.2019 / Mgr. Marek Janů

Exkurze do České národní banky

Již několikátý rok po sobě nabízíme žákům maturitních ročníků seminář „Finanční gramotnost". Výuka tohoto semináře probíhá především formou skupinové práce, formou projektů nebo workshopů, součástí semináře jsou i exkurze. Minulý týden jsme v rámci výuky finanční gramotnosti navštívili expozici České národní banky. Úloha této instituce je jedním z témat, kterým se na semináři věnujeme.

celý článek18.02.2019 / Mgr. Jitka Valášková

Anglický Valentýn

Ve čtvrtek 14. února 2019 se v Domě dětí a mládeže BETA v Pardubicích konalo okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií. V nejmladší kategorii I.B obsadila naše studentka Monika Lacinová ze 2.C třetí místo a v kategorii II.B pro studenty tercie a kvarty zvítězila Adéla Cimburková ze třídy 4.C, která tím postoupila do krajského kola. Děvčata si tak sobě i naší škole nadělila milý valentýnský dárek. Adéle i Monice gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a věříme, že jim nadšení, chuť soutěžit a zdokonalovat se v cizím jazyce vydrží i v příštích letech.

celý článek18.02.2019 / Mgr. Jaroslava Račická

Spolupráce gymnázia s Univerzitou Pardubice

Před několika dny nás navštívily zástupkyně Fakulty chemicko-technologické Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D. a Ing. Michaela Filipi, Ph.D. Studenti 3. a 4. ročníků byli seznámeni se studiem na fakultě a její činností. Jde o špičkovou školu v oblasti podávaných patentů, publikací a citací z nich. Co přínosného vyplynulo z besedy? Někteří naši studenti nastoupí do laboratoří a budou pronikat do vědy. Výsledkem budou práce pro SOČ a AMAVET. Musím podotknout, že něco už běží. Příjemným zpestřením výuky bude prezentace pokusů od pracovníků fakulty u nás na gymnáziu. Těším se, jak si přečtu práce z výzkumu od našich nadějných přírodovědců pod odborným vedením. Vědu a techniku musíme podporovat.

celý článek14.02.2019 / RNDr. Jiří Dvořáček

Setkání s britskými univerzitami

25. 1. 2019 se v Praze na Velvyslanectví Spojeného království a Severního Irska setkali zástupci 6 britských univerzit se zástupci gymnázií a jiných středních škol a rokovali o možnostech studia v zahraničí v mezinárodním prostředí s vrstevníky z celé Evropy i zemí mimo ni. Součástí setkání bylo i sdílení zkušeností několika českých studentů, kteří v tomto roce studují v různých ročnících a na nejrůznějších oborech těchto univerzit. Celé setkání bylo uskutečněno pod vedením poradenského střediska pro zahraniční studia UNI LINK a pod patronátem Jeho Excelence pana velvyslance Nicka Archera.

celý článek14.02.2019 / Mgr. Zdeňka Raabenstein Schejbalová

Soutěž o nejlepší statistický plakát

V letošním školním roce se po roční přestávce opět vrací soutěž o nejlepší statistický plakát, kterou organizuje Vysoká škola ekonomická ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Posláním tohoto projektu je podpora statistické gramotnosti a oživení výuky. Žáci naší školy se projektu věnovali v rámci výuky matematiky a zeměpisu, ale největší kus práce odvedli ve svém volném čase. Na tvorbě plakátů pracovalo čtrnáct 2-5 členných skupin žáků nižšího gymnázia a patnáct z vyšších ročníků, mnozí zcela dobrovolně.

celý článek03.02.2019 / Mgr. Veronika Rožková

Zeměpisná olympiáda

Ve čtvrtek 24. 1. 2019 se konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. Celkem 44 žáků soutěžilo ve čtyřech věkových kategoriích. Museli předvést své znalosti a dovednosti v geografickém testu, při porozumění textu a při práci s atlasem. Ti nejlepší z každé kategorie postupují do okresního kola, které proběhne 20. 2. 2019 v Pardubicích. Za nejmladší kategorii bude naši školu reprezentovat Oliver Škorjanc (1.C), dále Nikol Půlpánová (2.C), Martin Marek (4.C) a v kategorii SŠ a vyšších ročníků gymnázií Adam Kačírek (6.C) a Filip Moučka (8.C). Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a přejeme úspěch v následujícím kole.

celý článek03.02.2019 / Mgr. Veronika Rožková

2. místo v okresním kole

Náš student Martin Bartošek ze třídy 7. C získal v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce 2. místo a postupuje do krajského kola této soutěže. V okresním kole, které se konalo na Gymnáziu Dašická v Pardubicích, se dne 28. ledna 2019 utkal s dvanácti zástupci ostatních gymnázií v pardubickém okrese. Soutěž se skládá z písemné části, kterou tvoří poslechová cvičení, a spontánního ústního projevu na daná témata. Okresního kola se také zúčastnila studentka Patricie Vohralíková ze stejné třídy. Oběma děkujeme za reprezentaci školy a Martinovi přejeme mnoho úspěchů v krajském kole olympiády.

celý článek03.02.2019 / Mgr. Kateřina Kay
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima