"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Aktuality / novinky z naší školy

 

Hledáme provozovatele školního bufetu

Gymnázium Dr. Emila Holuba hledá nového provozovatele školního bufetu. Předpokládané datum zahájení činnosti: 3. 9. 2018. Více informací na buzkova@gyholi.cz, tel. 466 682 266.

celý článek04.07.2018 / Mgr. Andrea Daňková

Studenti na Ukrajině

Ve dnech 17.–24. června se sedm studentů gymnázia vydalo na Ukrajinu. Cílem zájezdu organizovaného Krajským úřadem Pardubického kraje byla Zakarpatská oblast a Volyně. Hlavním tématem bylo putování po českých stopách v této oblasti. Postupně jsme navštívili Užhorod, Mukačevo, termální lázně Kosino, Chust, nejvyšší horu Ukrajiny Hoverlu, Koločavu, která je spojena se jménem spisovatele Ivana Olbrachta, Siněvirský národní park, památník bitvy u Zborova, Lutsk, Český Malín, českou vesnici, která byla v průběhu druhé světové války vypálena nacisty, a Lvov. Pro všechny zúčastněné to byl výlet, na který budou ještě dlouho vzpomínat. Jak praví staré moudro, zážitky nemusí být nutně pozitivní, hlavně aby byly silné. Posuďte sami.

celý článek11.07.2018 / Mgr. Marek Janů

Za poznáním do Anglie

Opět nastal čas cestování za poznáním do země, jejíž jazyk se snaží ovládnout všichni studenti naší školy. Školní zájezd po zajímavých místech Jižní Anglie a Londýna se uskuteční první týden v říjnu 2018. Přihlášky odevzdávejte svým učitelům angličtiny.

celý článek03.06.2018 / Mgr. Zdeňka Raabenstein Schejbalová

Farewell Kyla...

Naše americká asistentka Kyla, která k nám zavítala ze státu Colorado jako stážistka programu Fulbrightovy komise, se loučí. Byla s námi celých 10 měsíců, kdy v pravidelných hodinách pilně pracovala na vylepšování konverzačních dovedností studentů, výslovnosti, rozšiřování jejich obzoru o Americe, Austrálii a dalších tématech. Důležitou součástí jejího působení bylo zprostředkování společenských a kulturních rozdílů mezi národy. Vytvořila svůj Culture Club, kde mohli studenti vyšších ročníků diskutovat o nejrůznějších tématech podle jejich zájmu.

celý článek27.06.2018 / Mgr. Zdeňka Raabenstein Schejbalová

Návštěva velvyslanectví SRN

První letní den jsme se skupinou čtrnácti studentů němčiny navštívili v rámci Dne otevřených dveří velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. Jednalo se o unikátní příležitost k prohlídce historických prostor Lobkovického paláce na Malé Straně, které běžně zůstávají veřejnosti nepřístupné. Součástí bohatého několikahodinového programu bylo i setkání s velvyslancem SRN, kterému mohli studenti pokládat zvídavé otázky.

celý článek25.06.2018 / Mgr. Jana Doskočilová

Školní výlet 2. C

Dne 20. 6. jsme se zúčastnili školního výletu. Po cestě vlakem jsme absolvovali pěší túru podél řeky Orlice z Chocně do Brandýsa nad Orlicí s cílem navštívit Památník J. A. Komenského a přírodní labyrint. Odměnou za náš pochod nám byly hry, které utužily vztahy v naší třídě.

celý článek25.06.2018 / Kája a Majda Bulánkovy 2. C

To je zákon, kámo!

Jak co nejúčinněji odmítnout nabízenou drogu? Co je legální a co je nezákonné? Kde je hranice mezi přestupkem a trestným činem? Jak se liší krádež od loupeže? Těmito a dalšími otázkami se zabývá návazný program „To je zákon, kámo!", který navazuje na „REVOLUTION TRAIN". Žáci 3. C v rámci předmětu Výchova ke zdraví i v rámci primární prevence sledovali dne 14. 6. 2018 tento příběh z nové perspektivy policejních týmů. Jednotlivých skupin se dozvěděli více o okolnostech vzniku drogové závislosti, možnostech její léčby i rizicích trestně právních následků.

celý článek16.06.2018 / Mgr. Linda Nováková Schättingerová

4. místo v celostátní soutěži CO2 Liga

14. června 2018 jsme navštívili Senát ČR, abychom převzali diplomy i další ceny a vyslechli si práci ostatních kolektivů. Přítomen byl mimo jiných také ministr ŽP Richard Brabec. Soutěž má povahu více tvůrčí a osvětovou. Pořádá ji společnost Veronica. Získali jsme ještě zvláštní cenu za další iniciativu a v přepočtu bodů na člena jsou naši studenti první.

celý článek15.06.2018 / RNDr. Jiří Dvořáček
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima