"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Aktuality / novinky z naší školy

 

Soutěž 5 jazyků na pódiu po šesté

Již šestým rokem máme tu čest pozvat všechny žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, kteří mají rádi zpívání, recitování či hraní divadelních scének v cizích jazycích a chtěli by si zasoutěžit před mezinárodní porotou v přátelské soutěži 5 jazyků na pódiu. Letošní ročník se koná v úterý 3. prosince 2019. Přihlásit se lze přes elektronickou přihlášku, propozice s bližšími informacemi a plakát je ke stažení na stránkách naší školy. Těšíme se na Vaše krásná vystoupení a účast na koncertě vítězů po skončení soutěže – přibližně mezi 12. a 13. hodinou.

celý článek02.10.2019 / Mgr. Zdeňka Raabenstein Schejbalová

Babí léto na Královské cestě

17. října jsme se vydali na exkurzi do Prahy, jíž cílem bylo projít Královskou cestu – součást jednoho z maturitních témat anglického jazyka. Královská cesta je historická trasa centrem Prahy, po které projížděli nastávající čeští králové ke korunovaci. Stejně jako králové jsme i my začínali na náměstí Republiky, v místě bývalého Králova dvora, a končili na Pražském hradě u katedrály svatého Víta.

celý článek21.10.2019 / Patricie Vohralíková a František Kloboučník (8. C)

Jubilejní Bílá pastelka

Ve středu 16. října 2019 jsme se opět zapojili do celostátní charitativní sbírky Bílá pastelka, kterou organizuje organizace Tyfloservis a která se letos konala již po dvacáté. Tentokrát v centru Holic nabízely ke koupi symbolickou bílou pastelku dvojice ze třídy 5. C. Vybrané prostředky putují na speciální služby pro nevidomé a slabozraké, například na výuku práce na počítači, nácvik chůze s bílou holí, knihovnu digitálních dokumentů, výcvik vodicích psů pro nevidomé či na zaměstnávání zrakově postižených. Dvojicím se podařilo vybrat částku převyšující 2100,-. Děkujeme dobrovolníkům z 5. C za pomoc a všem, kteří přispěli, za podporu charitativní akce.

celý článek19.10.2019 / Mgr. Kateřina Kay

Byli jsme na vernisáži

15. října 2019 se naši studenti zúčastnili na náměstí T. G. Masaryka vernisáže zajímavé putovní výstavy „Než přišla svoboda". Organizátorem výstavy je Pardubický kraj a výstavní panely připravili pracovníci regionálních muzeí v Pardubicích, Chrudimi, Vysokém Mýtě a Litomyšli. Výstava bude instalována celkem v 16 městech Pardubického kraje, v Holicích bude k vidění od 15. do 28. 10.

celý článek15.10.2019 / Aleš Kotyk

Noc vědců

Noc vědců - noc, při které jsme poukázali na plastové nebezpečí! V pátek 27. 9. okolo šestnácté hodiny jsme nasedli s paní profesorkou Valáškovou do auta. Naším cílem bylo gymnázium v Rychnově nad Kněžnou, kde se celá akce konala. Budova byla obrovská, ale naštěstí jsme přednášky měli hned v přízemí. V učebně jsme měli vše potřebné (tabuli, fixy, počítač, ...).

celý článek14.10.2019 / Martin Marek 5. C

REVOLUTION TRAIN s tercií a kvartou

V rámci primární prevence v předmětu Výchova ke zdraví se třídy 3. C a 4. C zúčastnily exkurze v Pardubicích. Jednalo se o projekt Revolution Train (protidrogový vlak). Cílem projektu je představit problematiku drogově závislých. Netradiční forma celého projektu nás velmi překvapila a každý se s ní vyrovnává po svém. Žáci měli možnost postupně procházet v protidrogovém vlaku příběhem, který byl koncipován jako životní příběh party mladých lidí, a stávali se i jeho aktivními účastníky.

celý článek11.10.2019 / Mgr. Linda Nováková Schättingerová / foto: 7

Do Vídně za Emilem Holubem

Na začátku října tradičně jezdíme k hrobu člověka, kterého máme v názvu školy. Návštěvy se zúčastnilo 5 studentů a já. Jeden postřeh, hrob je na "dobré adrese". V sousedství je mnoho světově proslulých jmen. Bethoven, Strauss, Brahms, Mozart a vedle dalších skladatelů čteme jména univerzitních profesorů.

celý článek09.10.2019 / RNDr. Jiří Dvořáček / foto: 9

Jak jsme oslavili 20 let naší budovy

Oslava dvaceti let od otevření nové budovy našeho gymnázia byla netrpělivě očekávanou událostí. Celý tento speciální den začal sázením stromu – pro tento účel byla zvolena lípa. Následně RNDr. Jiří Dvořáček představil sluneční hodiny, jež byly zhotoveny před budovou gymnázia. Pak už následoval projektový den pro studenty nižšího gymnázia, kteří si prošli různá stanoviště, zaměřená především na přírodní a technické vědy. Starší studenti se mezitím věnovali sportu, nebo v aule zhlédli přírodovědný film.

celý článek03.10.2019 / Mgr. Michal Nečesaný
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima