"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Aktuality / novinky z naší školy

 

Uzavření školy od 11. 3. 2020

Naše gymnázium bude v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví vydaným dne 10. 3. 2020 pro žáky uzavřeno až do odvolání. Všechny přihlášené obědy ve školní jídelně budou po tuto dobu automaticky odhlášeny. Společně s termínem opětovného zahájení výuky zveřejníme na tomto místě i informace, kdy a jak je obědy možné znovu přihlásit.

celý článek10.03.2020 / Mgr. Andrea Daňková

Lyžařský kurz 2. C

V termínu 29. 2. – 6. 3. 2020 vyrazilo 31 žáků z třídy 2. C na lyžařský kurz, tradičně do skiareálu Paseky nad Jizerou. Z toho bylo 21 dívek a 10 chlapců. Lyžařský výcvik jako instruktoři zabezpečovali pedagogové – Mgr. Půlpánová, Mgr. Vohralík, Mgr. Nágr. Pedagogický dozor v odpoledních a večerních hodinách prováděl Mgr. Nečesaný. Za částku 1.050,- Kč žáci prožili 4 dny lyžování na kvalitních terénech a za velmi dobrého počasí. Úterní volný den jsme využili k návštěvě Muzea zapadlých vlastenců, tam se žáci seznámili s historií a životem v Pasekách. Největším kladem celé akce je skutečnost, že všichni žáci lyžovali v celém rozsahu, nikdo se nezranil ani neonemocněl. Takže při návratu jsme všechny žáky mohli v pořádku předat rodičům. Mnoho z nich přišlo osobně poděkovat, což nás velmi potěšilo.

celý článek16.03.2020 / Mgr. Milan Nágr

Přípravné kurzy zrušeny

V souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví jsme byli nuceni zrušit nejen výuku ve škole, ale i v přípravných kurzech. Zároveň jsme se rozhodli poslat účastníkům kurzů každé pondělí jako částečnou kompenzaci zadání z matematiky i českého jazyka k samostudiu (včetně řešení).

celý článek13.03.2020 / Mgr. Andrea Daňková

Filozofická olympiáda 2020

V letošním roce se na Katedře filozofie a společenských věd Univerzity Hradec Králové uskutečnila historicky 1. filozofická olympiáda. Soutěže se zúčastnilo více než 110 studentů z 11 středních škol z Pardubického a Královéhradeckého kraje. Školní kolo na našem gymnáziu vyhrál Benedikt Mrázek (5. C), 2. místo obsadil Ondřej Doležal (7. C).

celý článek02.03.2020 / Mgr. Eva Pýchová

Zeměpisná olympiáda

Ve středu 29. ledna se konalo školní kolo Zeměpisné olympiády, ze kterého vzešlo pět postupujících do okresního kola. V kategorii A reprezentoval naše gymnázium Antonín Výborný ze třídy 1. C. V dalších kategoriích postoupili tradiční soutěžící Oliver Škorjanc (2. C), Ondřej Konůpek (4. C), Martin Marek (5. C) a Stanislav Kozák (7. C). Okresní kolo se uskutečnilo 26. února jako obvykle v DDM Beta v Pardubicích. Soutěžící absolvovali tři různé části – práci s atlasem, test geografických znalostí, praktickou část. Dva z pěti našich žáků obsadili pódiová umístění...

celý článek28.02.2020 / Mgr. Veronika Rožková

7. C u Krajského soudu v Pardubicích

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 třída 7. C v čele s paní učitelkou Pýchovou navštívila budovu Krajského soudu v Pardubicích, kde jsme se zúčastnili besedy s JUDr. Romanem Drahným. Pan předseda soudu Dr. Drahný nás nejprve seznámil s trestním právem a poté jsme měli všichni možnost zapojit se do fiktivního soudního přelíčení, kdy jsme byli obeznámeni se skutečným kriminálním případem a rozdělili si jednotlivé role.

celý článek27.02.2020 / Bára Bulánková (7. C)

O výchově dětí s psycholožkou

V úterý 18. února 2020 proběhlo ve sborovně Gymnázia Dr. Emila Holuba komunitně osvětové setkání uspořádané pro rodiče žáků naší školy. Jednalo se o první z řady čtyř na sebe volně navazujících vzdělávacích akcí lektorovaných psycholožkou Gabrielou Chovancovou. Tématem bylo vytváření bezpečné citové vazby s dítětem, přijímaní dítěte takového, jaké je, a na závěr došlo i na různé výchovné styly a jejich rozdílnou efektivitu.

celý článek25.02.2020 / Mgr. Andrea Daňková

První a druhé místo v okresním kole angličtiny

Ve dnech 17. a 18. února 2020 nás vítězové školního kola Soutěže v anglickém jazyce úspěšně reprezentovali v okresním kole soutěže. Soutěžící nejprve prošli náročným poslechovým testem a testem na lexikální a gramatické jevy – use of English. Poté následovala ústní část, ve které porota hodnotí pohotovost a správnost vyjádření, rozsah slovní zásoby a gramatických jevů a kreativitu vyjádření.

celý článek20.02.2020 / Mgr. Kateřina Kay
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima