"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Aktuality / novinky z naší školy

 

Zeměpisná olympiáda

Ve středu 29. ledna se konalo školní kolo Zeměpisné olympiády, ze kterého vzešlo pět postupujících do okresního kola. V kategorii A reprezentoval naše gymnázium Antonín Výborný ze třídy 1. C. V dalších kategoriích postoupili tradiční soutěžící Oliver Škorjanc (2. C), Ondřej Konůpek (4. C), Martin Marek (5. C) a Stanislav Kozák (7. C). Okresní kolo se uskutečnilo 26. února jako obvykle v DDM Beta v Pardubicích. Soutěžící absolvovali tři různé části – práci s atlasem, test geografických znalostí, praktickou část. Dva z pěti našich žáků obsadili pódiová umístění...

celý článek28.02.2020 / Mgr. Veronika Rožková

7. C u Krajského soudu v Pardubicích

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 třída 7. C v čele s paní učitelkou Pýchovou navštívila budovu Krajského soudu v Pardubicích, kde jsme se zúčastnili besedy s JUDr. Romanem Drahným. Pan předseda soudu Dr. Drahný nás nejprve seznámil s trestním právem a poté jsme měli všichni možnost zapojit se do fiktivního soudního přelíčení, kdy jsme byli obeznámeni se skutečným kriminálním případem a rozdělili si jednotlivé role.

celý článek27.02.2020 / Bára Bulánková (7. C)

O výchově dětí s psycholožkou

V úterý 18. února 2020 proběhlo ve sborovně Gymnázia Dr. Emila Holuba komunitně osvětové setkání uspořádané pro rodiče žáků naší školy. Jednalo se o první z řady čtyř na sebe volně navazujících vzdělávacích akcí lektorovaných psycholožkou Gabrielou Chovancovou. Tématem bylo vytváření bezpečné citové vazby s dítětem, přijímaní dítěte takového, jaké je, a na závěr došlo i na různé výchovné styly a jejich rozdílnou efektivitu.

celý článek25.02.2020 / Mgr. Andrea Daňková

První a druhé místo v okresním kole angličtiny

Ve dnech 17. a 18. února 2020 nás vítězové školního kola Soutěže v anglickém jazyce úspěšně reprezentovali v okresním kole soutěže. Soutěžící nejprve prošli náročným poslechovým testem a testem na lexikální a gramatické jevy – use of English. Poté následovala ústní část, ve které porota hodnotí pohotovost a správnost vyjádření, rozsah slovní zásoby a gramatických jevů a kreativitu vyjádření.

celý článek20.02.2020 / Mgr. Kateřina Kay

Nicholas Winton – skutečný hrdina

V pondělí 3. 2. 2020 se v aule naší školy uskutečnil vzdělávací program pro třídy 4. C, 5. C, 1. A a několik seminaristů. Jeho cílem bylo představit skromného muže, anglického gentlemana, nositele mnoha prestižních cen, včetně nominace na Nobelovu cenu za mír – sira Nicholase Wintona.

celý článek05.02.2020 / Mgr. Eva Pýchová

Cena Jana Amose Komenského

Cena Jana Amose Komenského je soutěž finančně ohodnocující školy, které své studenty kvalitně vzdělávají v oblasti Evropské unie. V přiloženém videu se dozvíte přímo od studentů, jak naše škola spolupracuje s Evropskou unií a kterých soutěží s ní spojených se účastní. Zároveň jsou zde shrnuty stručné informace o škole.

celý článek05.02.2020 / Ondřej Doležal (7. C)

Efektivní komunikace v rodině

Vážení rodiče, navazujeme na úspěšnou vzdělávací akci EDUcoffee, která proběhla v naší škole v loňském roce, a srdečně Vás zveme na setkání s odborníkem na téma Efektivní komunikace v rodině aneb Aby nám bylo spolu doma dobře.

celý článek04.02.2020 / Mgr. Andrea Daňková

Olympiáda v angličtině

Ve středu 22. 1. se na našem gymnáziu konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem 38 studentů, kteří byli podle věku a zkušeností s tímto jazykem rozděleni do 3 kategorií. V prvním kole se soutěžící vypořádali s obtížnými poslechovými a jazykovými testy. Ti nejlepší pak pokračovali do ústního kola, kde ukázali své konverzační schopnosti. V nejmladší kategorii zvítězil Oliver Škorjanc z 2. C. Ve druhé kategorii podala nejlepší výkon Eliška Havlíková ze 4. C a třetí, nepočetnější kategorii ovládla Adéla Cimburková z 5. C. Vítězové jednotlivých kategorií nás budou reprezentovat v Okresním kole Olympiády. Všem účastníkům soutěže děkujeme za pěkné výkony, přátelskou atmosféru v náročném dni a přejeme jim mnoho elánu do dalšího studia tohoto krásného jazyka.

celý článek27.01.2020 / PhDr. Mirka Vrbická
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima