"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Aktuality / novinky z naší školy

 

Halloween na GyHoli

Začátek roku už je za námi a velmi rychle se přibližuje Halloween. I tento rok ho na naší škole hodláme oslavit, ale tentokrát si pro vás Studentský parlament připravil barvitější program než pouhé nošení kostýmů!

celý článek18.10.2023 / Studentský parlament

Setkání s Radkem Martinkem

Studenti společenskovědního semináře 3. 10. 2023 absolvovali přednášku o historii náboženství, východních Čech a Holicka, kterou si připravil pan PhDr. Radek Martinek Ph. D., holický farář, historik umění, teolog a vysokoškolský pedagog. Ve své přednášce mluvil zejména o středověké a raně novověké historii Holic a přilehlých vesnic. Taktéž neopomněl zmínit ani své vlastní historické bádání, ze kterého by brzy měla vzniknout kniha.

celý článek16.10.2023 / Monika Lacinová, Ivan Hlávka 7.C

První ročník Noci vědců na GYHOLI

Letos poprvé jsme byli součástí Noci vědců a jakožto hlavní organizátor si dovolím říct, že se to povedlo. Chtěl bych tímto poděkovat mému týmu „asistentů" za skvělou spolupráci a ochotu obětovat svůj volný čas ve prospěch vědy! Chtěl bych taktéž poděkovat všem učitelům zapojeným do této akce, nejen za přípravu jednotlivých stanovišť. Stanovišť bylo celkem devět, pojďme si uvést pár z nich pro představu, jak taková Noc vědců může vypadat...

celý článek14.10.2023 / Patrik Jakubík 4.A / foto: 8

Školní ročenka 2022/2023 - Dotisk

Jak bylo avizováno, tak proběhne dotisk školních ročenek za minulý školní rok 2022/2023. Firma HappyFoto, u které jsme objednávali tisk v minulém školním roce, má nyní akci na fotoknihy v pevné vazbě. Proto jsme se rozhodli udělat vylepšení a tyto ročenky budou mít pevnou vazbu. V tomto vydání bude také více prostoru věnováno maturantům a školním akcím a ročenka bude mít tedy celkem 48 stran.

celý článek14.10.2023 / Studentský parlament / foto: 5

Pokračujeme spolu!

Ve středu 11. 10. 2023 skončil třídenní pobyt třídy 3. C v rámci čerpání šablon OP JAK v prostředí Tramtáryje v Horním Jelení. Zcela ojedinělý a nadstandardní kurz spojoval hlavní cíl, a to spolupracovat a více se poznávat. Tercie společně pracovala, vytvářela a poznávala se pod dohledem metodičky prevence Mgr. Lindy Novákové Schättingerové a třídní učitelky Mgr. Kateřiny Kay...

celý článek13.10.2023 / Mgr. Linda Nováková Schättingerová / foto: 14

4. C v Litomyšli

V pondělí 9. 10. 2023 jsme se vydali na exkurzi do Litomyšle za slavnými osobnostmi, které zde žily. Cesta do Litomyšle byla bezproblémová a v budově Městské knihovny nás uvítala moc milá paní průvodkyně, která celou prohlídku města vedla. S paní knihovnicí jsme se podívali na spoustu zajímavých míst, jako je třeba dům, ve kterém žila Božena Němcová, nebo na místa, kde pobýval Alois Jirásek, později i se svou rodinou.

celý článek12.10.2023 / Barbora Havranová, 4.C

Zájezd za krásami Anglie

V neděli 1. 10. 2023 se vrátila z vydařeného týdenního zájezdu za památkami Londýna, přírodními krásami anglického pobřeží, historických míst a pamětihodnostmi některých anglických měst první skupina studentů gymnázia.

celý článek11.10.2023 / Mgr. Zdeňka Raabenstein Schejbalová / foto: 16

Památky Vídně za pár hodin? Proč ne!

Vídeň je nádherná za každého počasí, v každou roční dobu a nezklamala nás ani letos. Na konci září jsme se přidali k akci pořádané KD Holice a zavítali do hlavního města Rakouska. Nejprve jsme uctili památku Dr. Emila Holuba, který je ve Vídni pohřben na městském hřbitově. V okolí jeho hrobu jsou k vidění pomníky nesoucí zvučná jména osobností z oblasti vědy, literatury či kultury, např. Johann Strauss, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert nebo zpěvák známý jako Falco a mnozí další.

celý článek07.10.2023 / Mgr. Jana Doskočilová
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima