"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Aktuality / novinky z naší školy

 

Další rok se studenty AFS

Ani v letošním roce nebude naše škola bez zahraničních studentů programu AFS a to především díky ochotě rodin, které studenty ubytovávají. U Sochůrků je již od minulého roku Angelica Castro z Hondurasu, která zde strávila i celé prázdniny, kdy se velmi posunula v češtině. Tato milá a velmi aktivní studentka zůstane u nás a se studenty 8. C až do listopadu. V září k ní přibyla ještě studentka Lucia Garcia Ochoa Alonzo, která pobývá v rodině Beránkových, kteří mají rovněž již zkušenost s ubytováním AFS studentů.

celý článek22.09.2021 / Mgr. Zdeňka Raabenstein Schejbalová

Odložené představení v pražském divadle Kalich

V sobotu 25. 9. 2021 se uskuteční náhradní zájezd do Prahy spojený s hudebním představením Voda, čo ma drží nad vodou pro učitele i žáky. Původně jsme měli vyjet už v prosinci loňského roku, bohužel nás koronavirus zastavil. V sobotu 25. 9. odjíždíme od školy již tradičně v 8 hodin (se 2 zastávkami v Pardubicích). Muzikál pak začíná ve 14:30. Po představení bychom rádi uskutečnili krátké setkání s pěvkyní divadla Kalich (a také záchranářkou) Gábinou Stejskalovou, která by měla vystoupit na našem tradičním Adventním koncertě.

celý článek17.09.2021 / Mgr. Eva Pýchová

Studentské volby

V pondělí 20. 9. 2021 proběhnou na naší škole od 7:30 do 14:00 hodin studentské volby. Jedná se o studentskou obdobu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které proběhnou 8. a 9. října 2021. Studentské volby se budou konat v prostorách auly, která se tak na jeden den promění ve volební místnost. Studentských voleb se mohou zúčastnit žáci, kteří dovršili minimální věk 15 let.

celý článek16.09.2021 / Mgr. Kristýna Martincová

Adaptační kurzy 2021

I letos naši žáci vyrazili na adaptační kurz do rekreačního zařízení Tramtáryje na Horním Jelení. Od pondělí do středy zde třídní kolektiv utužovaly třídy 1. A a 5. C, spolu se svými třídními učiteli. Celkem 59 žáků se navzájem lépe poznávalo prostřednictvím různých her a seznamovacích aktivit pod taktovkou metodičky prevence Mgr. Lindy Novákové Schättingerové a Mgr. Milana Nágra, ale i při půldenním pěším výletě či při přednáškách odborných lektorů. Večery jsme si zpříjemnili táborákem a diskotékou.

celý článek15.09.2021 / Mgr. Miloslava Koláčková

První výjezd v rámci programu Erasmus+

Motivovaní učitelé mají motivované žáky je název dvouletého projektu podpořeného z programu Erasmus+, do něhož jsou zapojeni tři pracovníci našeho gymnázia – vyučující matematiky Mgr. Veronika Rožková, vyučující přírodních věd Mgr. Marek Janů a ředitelka školy Mgr. Andrea Daňková. Mezi hlavní cíle projektu patří např. podpora mezinárodní spolupráce školy, zlepšení komunikačních schopností učitelů v cizím jazyce, osvojení nových metod výuky za účelem zvýšení jazykové, digitální, přírodovědné a matematické gramotnosti žáků školy, zlepšení komunikačních dovedností a tzv. soft skills žáků (více zde: http://www.gyholi.cz/verejnost/projekty.html). V rámci projektu výše zmínění pracovníci absolvují dvě zahraniční mobility – kurz cizího jazyka a stínování na partnerské škole.

celý článek13.09.2021 / Mgr. Veronika Rožková

Předplatné do Východočeského divadla v Pardubicích

Konečně jsme nastoupili do školy! Všichni moc doufáme, že tento rok už konečně proběhne v normálním režimu a že můžeme pomýšlet i na příjemné věci, k nimž rozhodně patří i divadlo. Naše škola každoročně zajišťuje předplatné do Východočeského divadla v Pardubicích pro studenty i rodiče.

celý článek12.09.2021 / Mgr. Eva Pýchová

První testování počítačové gramotnosti ECDL

Na konci minulého školního roku proběhly na naší škole první dvě ECDL zkoušky. Testování se zúčastnilo 18 studentů s cílem ověřit si, že zvládají práci s textovým editorem.

celý článek09.09.2021 / Ing. Vaňous Robert

COVID-19 - provoz školy

Provoz školy vzhledem ke COVID-19 bude probíhat v souladu s doporučením pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022, které vydalo MŠMT dne 17. srpna 2021.

celý článek27.08.2021 / Mgr. Marek Janů
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima