"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Aktuality / novinky z naší školy

 

V Polsku u našich přátel z gymnázia v Kedzierzyn Koźle

V neděli se vrátila skupina studentů z 2.A a 6.C z Polska, kde se v rámci projektu Erasmus + zúčastnila workshopů a mládežnických aktivit zaměřených na zdravý životní styl, poskytování první pomoci, fitness aktivity a komunikaci v angličtině. Studenti byli velmi vřele přijati do rodin svých polských spolužáků, kteří částečně měli na starost aktivity ve škole i mimo ni.

celý článek23.04.2024 / Mgr. Zdeňka Raabenstein Schejbalová / foto: 17

Eurorebus

V sobotu 13. 4. 2024 se devět žáků naší školy vypravilo do Prahy na krajské kolo soutěže Eurorebus. Tři nejúspěšnější třídy zastupovala vždy trojice vybraných soutěžících. Třídu 1. C Ela Baňanková, Adéla Vostřelová a Hana Vybíhalová, třídu 4. C Vojtěch Hemelík, Nikola Skácelová a Matěj Šmejdíř a třídu 5. C Pavla Hlávková, Vašek Pevný a Matěj Šebek. Tato soutěž začala už v září, soutěžící z výše jmenovaných tříd se poprali s nástrahami 14 elektronických soutěžních kol. Bodový zisk za celou třídu vedl k obdržení pozvánek do krajského kola v Praze.

celý článek22.04.2024 / Mgr. Marek Janů

Chemická olympiáda

Dne 10. 4. 2024 se student 5. C Václav Pevný zúčastnil krajského kola Chemické olympiády, které se odehrálo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Sem se dostal jako jediný postupující ze školního kola kategorie C, do které spadají 1. a 2. ročníky středních škol. Samotná soutěž se skládala ze dvou částí. V první – praktické – si studenti vyzkoušeli titraci manganistanu draselného směsí chloridu draselného a dusitanu sodného.

celý článek22.04.2024 / Václav Pevný, Zdeňka Mauerová

Kulturou proti antisemitismu

Během 13.–16. dubna v Praze proběhl čtyřdenní projekt Kulturou proti antisemitismu, který již přes 20 let každoročně pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) pod záštitou MŠMT a Česko–německého fondu budoucnosti. Zúčastnil se ho tým studentů ze 7. C a 3. A.

celý článek21.04.2024 / Monika Lacinová, 7. C

2. C a Pokračujme spolu!

Ve dnech 17.- 19. 4. 2024 proběhl třídenní pobyt třídy 2. C s názvem Pokračujme spolu! v prostředí RS Tramtáryje v Horním Jelení. Zcela ojedinělý a nadstandardní kurz spojoval hlavní cíl, a to spolupracovat a více se poznávat. Třída společně plnila úkoly, stmelovala se, rozřazovala se průběžně do skupin, hrála bingo, měla Vánoce, překvapovala se tím, co měla společného, či co společně dokázala pod dohledem metodičky prevence Mgr. Lindy Novákové Schättingerové a třídní učitelky Mgr. Anety Rambouskové.

celý článek20.04.2024 / Mgr. Linda Nováková Schättingerová / foto: 15

3. C na výpravě za manganem

Dne 16. 2. 2024 se třída 3. C vydala s doprovodem paní učitelky Mauerové a pana učitele Janů do okolí Chvaletic za poznáním místních manganových odkališť a jejich okolí.

celý článek19.04.2024 / Maxim Vodák 3.C / foto: 10

Finále manažerské hry Unisim

Na začátku března se studenti semináře výchova k podnikavosti účastnili soutěže Unisim, ve které se vžili do role manažerů cestovních kanceláří a na základě dostupných informací o podobě trhu a potenciálních zákaznících měli za úkol vymyslet zájezdy, které pak uvedli na trh. Cílem této hry je nabídnout atraktivní produkty, a ty poté samozřejmě prodat. V tomto základním kole mezi sebou soupeřilo více než 100 týmu z celé republiky, týmy byly rozděleny do několika menších skupin. Vítěz z každé skupiny pak následně postoupil do finále.

celý článek17.04.2024 / Mgr. Kristýna Martincová

Terénní zeměpisné cvičení

My, třída 4. C v doprovodu Mgr. V. Kotyzové a Mgr. M. Janů, jsme se zúčastnili 9., 10. a 11. 4. 2024 terénního zeměpisného cvičení v PR Toulovcovy maštale. Hlavním tématem našeho terénního cvičení bylo zjistit nové informace o turismu v tomto mikroregionu.

celý článek17.04.2024 / Vojtěch Hemelík, Eva Dítětová, Natali Shejbalová, Veronika Kotyz / foto: 20
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima