"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Složení předmětových komisí

Předmětová komise humanitních předmětů

Jméno učitele

Aprobace

Filipová Marie, Mgr. ČJ, Hv
Kotyk Aleš D, Rj
Králová Mirka Čj, Ov
Macků Václava Čj, Vv
Nečesaný Michal, Mgr. Čj
Preclíková Ludmila, Mgr. Čj, Nj
Pýchová Eva, Mgr. Čj, Et, Ov
Račická Jaroslava, Mgr. Aj, D, Rj
Zahradníková Věra, Ak.mal. Vv
 

 

 

 Předmětová komise cizích jazyků

Jméno učitele

Aprobace

Buberová Zuzana, Mgr. Aj, Čj, Hv
Daňková Andrea, Mgr. Aj, Čj
Doskočilová Jana, Mgr. Fj, Nj
Kay Kateřina, Mgr. Aj, Čj, Fj
Nováková Schättingerová Linda, Mgr Čj, Šj
Patterson Kyla Aj
Preclíková Ludmila, Mgr. Čj, Nj
Račická Jaroslava, Mgr. Aj, D, Rj
Raabenstein Schejbalová Zdeňka, Mgr. Aj, Hv, Rj
Vrbická Miroslava, PhDr. Aj, Čj, Šj

 

 

Předmětová komise matematiky, fyziky a informatiky

Jméno učitele

Aprobace

Koláčková Miloslava, Mgr. Fy, Ch
Nechvíle Jiří Fy, M
Polák Jan, Mgr. M, Z, IVT
Rožková Veronika, Mgr. M, Z
Valášková Jitka, Mgr. Fy, M
Vaněk Vladislav, Mgr. Fy, M
Vaňous Robert, Ing. IVT

 

 

Předmětová komise biologie, chemie a zeměpisu

Jméno učitele

Aprobace

Dvořáček Jiří, RNDr. Bi, Ch
Janů Marek, Mgr. Bi, Z, Ge
Koláčková Miloslava, Mgr. Fy, Ch
Polák Jan, Mgr. M, Z, IVT
Půlpánová Dana, Mgr. Bi, Tv
Rožková Veronika, Mgr. M, Z
Vohralík Václav, Mgr. Bi, Tv

 

 

Předmětová komise tělesné výchovy

Jméno učitele

Aprobace

Nágr Milan, Mgr. Tv
Půlpánová Dana, Mgr. Bi, Tv
Vohralík Václav, Mgr. Bi, Tv
 
více z kategorie Student
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima