"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Složení předmětových komisí

Předmětová komise humanitních předmětů

Zajišťuje výuku českého jazyka, dějepisu, základů společenských věd, výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, etiky, výtvarné výchovy a hudební výchovy. Nabízí volitelné semináře pro 3. a 4. ročník čtyřletého studia (resp. 7. a 8. ročník osmiletého studie). Podle zájmu studentů se konají semináře z dějin umění, dějepisu, psychologie, společenskovědní seminář a literární seminář. Dále zajišťuje zapojení žáků do literárních a výtvarných soutěží. Komise se podílí na organizaci kulturních vystoupení pro veřejnost. Pro výuku je k dispozici učebna dějepisu, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy, dvě učebny českého jazyka a žákovská knihovna.

Jméno učitele

Aprobace

Filipová Marie, Mgr. ČJ, Hv
Kotyk Aleš D, Rj
Králová Mirka Čj, Ov
Macků Václava Čj, Vv
Nečesaný Michal, Mgr. Čj, D
Preclíková Ludmila, Mgr. Čj, Nj
Pýchová Eva, Mgr. Čj, Et, Ov
Zahradníková Věra, Ak.mal. Vv
 

 

 

 Předmětová komise cizích jazyků

Zajišťuje výuku angličtiny a druhého volitelného cizího jazyka (němčina, ruština, francouzština nebo španělština). Mezi pravidelné akce patří například zapojení do jazykových soutěží, filmová a divadelní představení v cizích jazycích nebo organizace jazykové soutěže "5 jazyků na podiu". Komise pravidelně pořádá studijní zájezdy do zahraničí (např. Velká Británie, Španělsko, Německo, Francie, Švýcarsko). Pro výuku jsou k dispozici tři jazykové učebny.

Jméno učitele

Aprobace

Daňková Andrea, Mgr. Aj, Čj
Doskočilová Jana, Mgr. Fj, Nj
Hrubý Matěj Bc. Aj
Kay Kateřina, Mgr. Aj, Čj, Fj
Nováková Schättingerová Linda, Mgr Čj, Šj
Preclíková Ludmila, Mgr. Čj, Nj
Račická Jaroslava, Mgr. Aj, D, Rj
Raabenstein Schejbalová Zdeňka, Mgr. Aj, Hv, Rj
Vrbická Miroslava, PhDr. Aj, Čj, Šj

 

 

Předmětová komise matematiky, fyziky a informatiky

Zajišťuje výuku matematiky, fyziky a informatiky a výpočetní techniky. Nabízí volitelné semináře pro 3. a 4. ročník čtyřletého studia (resp. 7. a 8. ročník osmiletého studie). Podle zájmu studentů se konají semináře z fyziky, matematiky, finanční gramotnosti a seminář Projekty. Pro zájemce je organizován kroužek programování. Mezi pravidelné akce patří například zapojení do předmětových soutěží, pořádání odborných exkurzí a přednášek. Pro výuku je k dispozici odborná učebny fyziky, laboratoř fyziky, dvě učebny matematiky a dvě učebny výpočetní techniky.

Jméno učitele

Aprobace

Češík Jan, Mgr. Fy, M
Koláčková Miloslava, Mgr. Fy, Ch
Nechvíle Jiří Fy, M
Polák Jan, Mgr. M, Z, IVT
Rožková Veronika, Mgr. M, Z
Valášková Jitka, Mgr. Fy, M
Vaňous Robert, Ing. IVT

 

 

Předmětová komise biologie, chemie a zeměpisu

Zajišťuje výuku biologie, chemie a zeměpisu. Nabízí volitelné semináře pro 3. a 4. ročník čtyřletého studia (resp. 7. a 8. ročník osmiletého studia). Podle zájmu studentů se konají semináře z biologie, chemie, zeměpisu a geografických informačních systémů. Mezi pravidelné akce patří například zapojení do předmětových soutěží, pořádání odborných exkurzí. S odborníky z vysokých škol komise spolupracuje formou přednášek a besed, zapojuje se do osvětové akce Den GIS. Pro výuku jsou k dispozici odborné učebny biologie, chemie a zeměpisu a laboratoře biologie a chemie.

Jméno učitele

Aprobace

Dvořáček Jiří, RNDr. Bi, Ch
Janů Marek, Mgr. Bi, Z, Ge
Koláčková Miloslava, Mgr. Fy, Ch
Polák Jan, Mgr. M, Z, IVT
Půlpánová Dana, Mgr. Bi, Tv
Rožková Veronika, Mgr. M, Z
Vohralík Václav, Mgr. Bi, Tv

 

 

Předmětová komise tělesné výchovy

Zajišťuje výuku tělesné výchovy. Organizuje lyžařské kurzy pro 2. ročník osmiletého studia a 1. ročník čtyřletého studia, plavecký výcvik pro 1. a 2. ročník osmiletého studia a pro 2. ročník čtyřletého studia a 6. ročník osmiletého studia sportovní kurz. Jako nepovinný předmět nabízí také sportovní hry. Mezi pravidelné akce patří například zapojení do sportovních akcí a turnajů v rámci Pardubického kraje. Pro výuku je k dispozici tělocvična, posilovna a venkovní sportovní areál.

Jméno učitele

Aprobace

Nágr Milan, Mgr. Tv
Půlpánová Dana, Mgr. Bi, Tv
Vohralík Václav, Mgr. Bi, Tv
 
více z kategorie Student
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima