"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Nabídka volitelných seminářů - šk. rok 2021/22

Přehled seminářů

Anotace seminářů pro 3. ročník

Anotace seminářů pro 4. ročník

 

Složení předmětových komisí

Předmětová komise humanitních předmětů

Zajišťuje výuku českého jazyka, dějepisu, základů společenských věd, výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, etiky, výtvarné výchovy a hudební výchovy. Nabízí volitelné semináře pro 3. a 4. ročník čtyřletého studia (resp. 7. a 8. ročník osmiletého studie). Podle zájmu studentů se konají semináře z dějin umění, dějepisu, psychologie, společenskovědní seminář a literární seminář. Dále zajišťuje zapojení žáků do literárních a výtvarných soutěží. Komise se podílí na organizaci kulturních vystoupení pro veřejnost. Pro výuku je k dispozici učebna dějepisu, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy, dvě učebny českého jazyka a žákovská knihovna.

Jméno učitele

Aprobace

Filipová Marie, Mgr. ČJ, Hv
Jandová Prokešová Lenka, Mgr. Vv
Kotyk Aleš D, Rj
Králová Mirka Čj, Ov
Nečesaný Michal, Mgr. Čj, D
Pýchová Eva, Mgr. Čj, Et, Ov
Nováková Schättingerová Linda, Mgr Čj, Šj
Skalická Barbora, Mgr. VkO
Uhrinová Šarlota, Mgr. Čj, D
Zahradníková Věra, Ak.mal. Vv
 

 

 

 Předmětová komise cizích jazyků

Zajišťuje výuku angličtiny a druhého volitelného cizího jazyka (němčina, ruština, francouzština nebo španělština). Ve třídách vyššího gymnázia se na hodinách angličtiny podílí rodilý mluvčí. Komise zajišťuje volitelný seminář Anglický jazyk pro pracovní účely pro 4. ročník (resp. 8. ročník osmiletého studia). Mezi pravidelné akce patří například zapojení do jazykových soutěží, filmová a divadelní představení v cizích jazycích nebo organizace jazykové soutěže "5 jazyků na podiu". Komise pravidelně pořádá studijní zájezdy do zahraničí (např. Velká Británie, Španělsko, Německo, Francie, Švýcarsko). Pro výuku jsou k dispozici tři jazykové učebny.

Jméno učitele

Aprobace

Barber Wayne Aj
Daňková Andrea, Mgr. Aj, Čj
Doskočilová Jana, Mgr. Fj, Nj
Fišerová Magdalena, Mgr. Nj
Holická Veronika, Mgr. Rj
Kay Kateřina, Mgr. Aj, Čj, Fj
Kochaníčková Iveta, Mgr. Šj
Kotyk Aleš D, Rj
Nováková Schättingerová Linda, Mgr Čj, Šj
Račická Jaroslava, Mgr. Aj, D, Rj
Raabenstein Schejbalová Zdeňka, Mgr. Aj, Hv, Rj
Rambousková Aneta, Mgr. Aj
Skalická Borbora, Mgr. Aj

 

 

Předmětová komise matematiky, fyziky a informatiky

Zajišťuje výuku matematiky, fyziky a informatiky a výpočetní techniky. Nabízí volitelné semináře pro 3. a 4. ročník čtyřletého studia (resp. 7. a 8. ročník osmiletého studie). Podle zájmu studentů se konají semináře z fyziky, matematiky, finanční gramotnosti a seminář Projekty. V případě zájmu jsou organizovány kroužky se zaměřením na programování, astrofyziku, robotiku, 3D tisk a technické kreslení. Mezi pravidelné akce patří zapojení do předmětových soutěží, logické olympiády, pořádání odborných exkurzí a přednášek. Pro výuku je k dispozici odborná učebny fyziky, nově vybavená laboratoř fyziky, dvě učebny matematiky, dvě modernizované učebny výpočetní techniky a praktická dílna. Ve všech učebnách je k dispozici multimediální technika. 

Jméno učitele

Aprobace

Češík Jan, Mgr. Fy, M
Koláčková Miloslava, Mgr. Fy, Ch
Nechvíle Jiří Fy, M
Martincová Kristýna, Mgr. M, Ov
Rožková Veronika, Mgr. M, Z
Valášková Jitka, Mgr. Fy, M
Vaňous Robert, Ing. IVT
Vlach Antonín, Mgr. M, IVT

 

 

Předmětová komise biologie, chemie a zeměpisu

Zajišťuje výuku biologie, chemie a zeměpisu. Nabízí volitelné semináře pro 3. a 4. ročník čtyřletého studia (resp. 7. a 8. ročník osmiletého studia). Podle zájmu studentů se konají semináře z biologie, chemie, zeměpisu, globální a environmentální výchovy a geografických informačních systémů. Mezi pravidelné akce patří například zapojení do předmětových soutěží, pořádání odborných exkurzí a besed. S odborníky z vysokých škol komise spolupracuje formou přednášek a besed, zapojuje se do osvětové akce Den GIS. Pro výuku jsou k dispozici v roce 2019 nově zrekonstruované a vybavené odborné učebny biologie, chemie a zeměpisu a laboratoře biologie a chemie. K dispozici je odborná studovna vybavená odbornou literaturou v češtině i angličtině a venkovní geologická učebna.

Jméno učitele

Aprobace

Dvořáček Jiří, RNDr. Bi, Ch
Janů Marek, Mgr. Bi, Z, Ge
Koláčková Miloslava, Mgr. Fy, Ch
Půlpánová Dana, Mgr. Bi, Tv
Rožková Veronika, Mgr. M, Z
Vohralík Václav, Mgr. Bi, Tv

 

 

Předmětová komise tělesné výchovy

Zajišťuje výuku tělesné výchovy. Organizuje lyžařské kurzy pro 2. ročník osmiletého studia a 1. ročník čtyřletého studia, plavecký výcvik pro 1. a 2. ročník osmiletého studia a pro 2. ročník čtyřletého studia a 6. ročník osmiletého studia sportovní kurz. Jako nepovinný předmět nabízí také sportovní hry. Mezi pravidelné akce patří například zapojení do sportovních akcí a turnajů v rámci Pardubického kraje. Pro výuku je k dispozici tělocvična, posilovna a venkovní sportovní areál.

Jméno učitele

Aprobace

Nágr Milan, Mgr. Tv
Půlpánová Dana, Mgr. Bi, Tv
Vohralík Václav, Mgr. Bi, Tv
 
více z kategorie Student
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima