"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


CLAP - informace o průběhu projektu

základní informace

PŘEHLED VŠECH AKTIVIT

VÝSTUPY PROJEKTU

 
 

CLAP - Gyholi na zastupitelských úřadech Litvy a Bulharska

9. 3. 2016 se vydaly 2 skupiny studentů do Prahy navštívit zastupitelské úřady Litvy a Bulharska, aby v rámci předposlední aktivity projektu CLAP udělaly rozhovor s oběma ambasadory v naší zemi. Na litevské ambasádě nás přijal pan zástupce - druhý sekretář - Mgr. Mindaugas Stanys a na bulharském velvyslanectví se nás ujala dokonce sama Jeho Excelence pan Latchezar Petkov.
Obě setkání probíhala v opravdu přátelské atmosféře besedování v anglickém jazyce. Studenti vyslechli úvodní povídání o obou zemích i práci na tomto vysokém postu a poté spontánně kladli připravené i improvizované otázky. Bulharský ambasador studenty dokonce osobně provedl ukázkovými prostory velvyslanectví v secesním stylu a nechal je nahlédnout i do vlastní kanceláře. Celá prohlídka proběhla v družném rozhovoru v angličtině a dlužno říci, že studenti vystupovali tak, že dělali čest sobě, naší škole i zemi.

10. 3. 2016

 

Mezinárodní setkání v Sofii

V neděli 25. 10. 2015 se vrátila skupina devíti studentů z 3. A, 7. C, 4. A a 8. C zapojených do projektu CLAP ze Sofie. Setkali se tam se svými bulharskými i litevskými partnery, aby společně pracovali na aktivitách projektu, ale také poznávali exotickou zemi a život jejích obyvatel zblízka. Byli ubytovaní v rodinách a pracovní setkání probíhala v partnerské Druhé anglické jazykové škole Thomase Jeffersona poměrně daleko od centra města. Studenti s sebou vezli připravené práce o přírodě, výsledky různých měření ale též výsledky práce při poznávání hmotného a nehmotného dědictví UNESCO – litomyšlský zámek a sokolnictví - připravené jako interaktivní dílna pro své partnery - a prezentace o naší zemi, regionu, o škole. Bulharští studenti kromě prezentací přírody zapojili své protějšky do soutěže o nejkrásnější vzor na tradiční bulharský koberec (zvítězila Kristýna Kučerová), ukázali skupinu bulharských žen uchovávajících tradiční zpěv a architekturu antických a byzantských klášterů. Litevci, kteří s sebou mohli vzít bohužel pouze 2 studentky, také splnili očekávání a ukázali vše zadané o litevské fauně a flóře, Struveho geodetickém oblouku a výrobě křížů. Připravily si též zajímavou srovnávací prezentaci o litevských, českých a bulharských institucích - katedrálách, univerzitách, sídlech vlád atd.
Třetí den si studenti prohlédli Sofii – zejména perlu pravoslavné architektury – Chrám Alexandra Něvského - a navštívili parlament. Navečer na koncertu pro studenty a pedagogy školy si studenti vzájemně představili v prezentacích své země, zazněly i všechny 3 národní písně, které jsme mohli slyšet i u nás při prvním setkání. Krásným vyvrcholením byly národní tance. Naši studenti si se svým pedagogickým doprovodem zatančili pod vedením Lucie Hálové českou polku. Studentský taneční klub bulharské školy nacvičil úchvatné představení několika tradičních tanců v národních krojích. Litevky zazpívaly autentické národní písně typické pro jednotlivé regiony jejich země.
Ve čtvrtek jsme vlakem zajeli do druhého největšího města v Bulharsku – Plovdivu, který se má stát Hlavním evropským městem kultury roku 2019. Počasí bylo sice deštivé, ale přesto jsme si prohlédli slavné historické město, kde se neustále odkrývají památky starověké římské říše.
Poslední, nejstudenější, ale velmi krásný den, byl věnován pohoří Rila ve výšce nad 2500m nad mořem, kde jsme navštívili jedno ze sedmi horských jezer. I zde studenti představili připravené úkoly z geografie a chemie.
Cesta domů autobusem přes hranice mimo EU byla náročná, ale nemohla vymazat nezapomenutelné zážitky ani nabyté zkušenosti a pocit, že velké úsilí a dobrá vůle se vyplácí.

30. 10. 2015

 

CLAP - Setkání koordinátorů

Od středy 9. do soboty 12. září přivítala naše škola již podruhé v rámci mezinárodního projektu CLAP litevské a bulharské hosty. Tentokrát přijeli učitelé koordinátoři, aby společně s našimi učiteli vyhodnotili uplynulý rok, dohodli se na společném postupu při předkládání průběžné monitorovací zprávy, projednali další vývoj projektu, jeho šíření a publikování a rovněž sestavili program nadcházející návštěvy Bulharska, kam by mělo jet celkem 9 studentů 3.A, 7.C, 4.A a 8.C.

Ačkoli schůzka byla zcela pracovní dopoledne i odpoledne po oba pracovní dny, po náročném rokování naši zahraniční hosté navštívili Pardubický pivovar, aby se seznámili s vařením světoznámého piva Pernštejn. Páteční den byl pak zakončen procházkou po historické Litomyšli. V sobotu jsme se po prohlídce památek v našem krajském městě rozloučili na hradeckém terminálu a pardubickém vlakovém nádraží.

V letošním roce se ve všech 3 zemích podařilo uskutečnit celkem 6 aktivit, navázat partnerství mezi školami a studenty, uspořádat jedno týdenní setkání u nás v Česku, natočit z každé video, vytvořit stěžejní prezentace, napsat práce o projektu, předvést několik netradičních hodin, vyrobit některé materiální objekty na témata: Vánoce a zvyky, Tradiční kuchyně, Národní písně, Hmotné a nehmotné dědictví UNESCO a Naše hlavní města. V současné době se dokončuje práce na třech aktivitách s tematikou Přírody a probíhá intenzivní příprava na týdenní zahraniční pobyt v Bulharsku v Sofii, kde se 18. - 24. 10. 2015 opět setkají studenti ze všech tří zemí.

14. 9. 2015

 

Poslední 3 projektové aktivity letošního školního roku: LITOMYŠLSKÝ ZÁMEK, PRAHA a SOKOLNICTVÍ

V pondělí 29.6. byla provedena poslední aktivita prvního roku projektu, jejíž předmětem bylo sokolnictví jako řemeslo zapsané na Seznamu nehmotného světového dědictví UNESCO, při níž se žáci seznamovali s tímto uměním. Sami se přitom podíleli na přípravě tvorbou prezentace, pexesa apod. Dalším zdrojem byla spolupráce s panem podolským sokolníkem a chovatelem, který přijel se svými dravci na mezinárodní setkání v květnu a též poskytl potřebné materiály.
Vše probíhalo jako následná činnost po sokolnické šou před měsícem. Dravci (jejich fotografie) seděli na ohradě u školy a každý byl představen dle svých vlastností, způsobu života a postavení u sokolníků a chovatelů. Pak se jen dívali, jak studenti řeší různé úkoly a kvízy s touto tematikou. Nakonec byli všichni odměněni za snahu, pozornost, znalosti a výkon. V anglickém jazyce přivezou tuto aktivitu pro své partnery na mezinárodní setkání v Bulharsku

O 10 dní dříve 24. 6. - se celá projektová skupina vypravila na výlet do Prahy, kde podle předem stanované trasy natočila turistickou procházku - průvodce po nejznámějších místech. Každý student měl připraven plakát s názvem místa a několika poznámkami k dokreslení svého příspěvku, který si připravil a na místě přednesl. Opět jsme navázali na stejnou cestu, kterou s námi v květnu absolvovali naši hosté podle našimi studenty sestavené průvodcovské brožury. Počasí nám celkem přálo a všichni studenti statečně absolvovali téměř 10 kilometrovou cestu s neúprosnou kamerou a fotoaparátem, které žáci 2. A ani na chvíli neodložili. Na konci zbyl i čas na volný rozchod po Václavském náměstí. Natočený film se bude promítat v Sofii a pak i v Litvě v rámci 2. a 3. mezinárodního setkání.

V úterý odpoledne 2. 6. provedla skupina studentů malý průzkum památek a objektů v Litomyšli, které byly zapsány na Seznam hmotného světového dědictví UNESCO. Zástupci 6C a 2A navštívili proto litomyšlský zámek, přilehlé budovy a park. Dostali zadání a potřebné brožury, zašli do informačního centra a pečlivě si zapisovali důležitá sdělení od průvodkyně na zámku, pokládali doplňující všetečné otázky, použili internet (zvláště v mobilu). Vše zpracovali v působivou prezentaci, kterou přivezeme na setkání a umístíme na projektový web. Součástí budou také hravé aktivity pro naše partnery studenty a jejich spolužáky ve škole.
Projekt bude pokračovat v září druhou etapou aktivit zaměřených na přírodu a přípravou na 2. mezinárodní setkání v Sofii, které se uskuteční v 18. - 2. 10. 2015. V září též na naší škole na 3 dny zavítají koordinátoři projektu.
Děkujeme všem studentům, kteří obětují svůj volný čas, um a energii na práci pro projekt. Děkujeme také za podporu rodičům, rodičovskému sdružení, kolegům vyučujícím a zejména naší paní ředitelce, která nám ochotně vychází vstříc.

01.07.2015

 

Litevci i Bulhaři nás okouzlili, my jsme udělali dojem českou vstřícností a pohostinností

V sobotu 16. 5. 2015 studenti vyprovodili své partnery na cestu zpět do vlasti po týdnu společných činností, výletů, exkurzí, prezentací, vystoupení ale i her a volných aktivit. Čeští studenti se starali opravdu vzorně, protože ani Litevcům ani Bulharům se od nás vůbec nechtělo.
V pondělí poznali naši školu, v úterý byl na školní hřiště pozván sokolník, který je seznámil s českým fenoménem nehmotného dědictví, zapsaném na seznamu UNESCO. Odpoledne se pokochali nádhernou vyhlídkou z kostela Znovunalezení sv. Kříže na návrší se zámkem a klášterními zahradami v Litomyšli – též zapsané na seznamu UNESCO jako hmotné dědictví.
Ve středu byli přijati na exkurzi v blízké firmě Paciffic Direct a ve čtvrtek prozkoumali turisticky velmi atraktivní a pro ně výjimečné Adršpašské skály. V pátek je naši studenti provedli nejznámějšími místy v Praze.
Program byl opravdu nabitý, protože kromě výletů v pozdním odpoledni studenti pracovali na úkolech zadaných v projektu na společných brífincích a ve čtvrtek odpoledne připravovali společně večer pro rodiče a přátele školy.
Naši partneři přivezli s sebou krásné i zajímavé a obsažné prezentace a dokonce i tradiční tance. Společně zazpívané 3 písně, které si doma všechny 3 týmy nacvičily, jen podtrhly hodnotný večer zakončený kvízem a rekapitulací celého týdne.
Naši partneři na všechny udělali hluboký dojem úrovní svých výstupů a angličtiny, kultivovaným, disciplinovaným a vstřícným vystupováním, svým soustředěním a hravostí. Celý pobyt se nesl v hravém, ale náročném a tvořivém duchu, k němuž přispělo i slunné počasí a podpora školy, rodičů a všech zúčastněných.
S uspokojením můžeme říci, že i přes drobné problémy se první projektové litevsko - česko -bulharské setkání studentů vydařilo. Všichni se již těší na setkání v Bulharsku 18. – 24. 10. 2015 v Sofii a v Litvě 7. – 14. 5. 2016 v Rokiškis.

20.05.2015

 

Přípravy na česko – litevsko – bulharské setkání na našem gymnáziu

Projekt CLAP pokračuje prací studentů 2. A, 6. C, 3. A a 7. C na aktivitách, které mají představit hmotné a nehmotné dědictví zapsané na seznamu UNESCO. Přípravy by měly vyvrcholit ve druhém květnovém týdnu od 10. do 16. 5. 2015, kdy budou žáci ve svých rodinách hostit své bulharské a litevské přátele.

Na celý týden je pečlivě sestaven pestrý program, ve kterém si studenti a jejich učitelé nejprve prohlédnou naši školu a naše město. Zavítají samozřejmě do místního Afrického muzea Dr. Emila Holuba, kde je po ně připraven program ve spolupráci s našimi studenty. Podívají se procházkou po krajině do podniku Pacific Direct. Tam se seznámí s jednou z nejvýznamnějších firem Holicka. Dále zhlédnou ukázku drezúry dravých ptáků pro sokolnické účely a zábavnou formou také poznají perlu našeho kraje – Litomyšl. I zde budou v mezinárodních trojicích plnit připravené úkoly.

V Adršpašských skalách zase studenti prověří svou turistickou zdatnost ve skalách, kterých ve svých zemích mnoho nemají, a pokochají se výhledy na krásnou krajinu.

Čtvrteční večer je vyhrazen prezentacím každé země, společnému zpívání písní, které byly vybrány pro partnery, aby se je naučili, a zábavnému soupeření v kvizu – Co ses dověděl o naší zemi. Srdečně zveme všechny rodiče, studenty a přátele školy na toto vystoupení.

Praha – jako zlatý bod celého programu - připadá na poslední den pobytu u nás. Čeští studenti budou své kamarády z Litvy a Bulharska provázet po našem hlavním městě.

S přáteli se rozloučíme v sobotu 16. 5. 2015 a samozřejmě se budeme těšit na cestu do Bulharska v říjnu 2015 a do Litvy v květnu 2016.

05.05.2015

 

První etapa

Zahájení projektu: 1. prosinec 2014
Aktivita 0. Návrh společného loga (prosinec 2014 - leden 2015)
Aktivita I. Představujeme slavení Vánoc (prosinec 2014 - leden 2015)
Aktivita II. Představení národní, regionální kuchyně (leden - únor 2015)
Aktivita III. Vybrat českou píseň a naučit se bulharskou a litevskou píseň (únor 2015)

19.03.2015

 

 

CLAP - základní informace o projektu

Erasmus+ Comenius - K2 Cooperation and Innovation for Good Practices
Grantový evropský projekt: Litva - Česká republika - Bulharsko

CLAP – CuLture, nature And People – meeting points of Lithuania, The Czech Republic and Bulgaria
(Místa setkání litevské, české a bulharské kultury, přírody a lidí)

Dvouletý mezinárodní projekt byl zahájen 1.12. 2014 prvním úkolem – představit partnerům Vánoce a chystání se na ně ve škole i doma. Podle programu studenti provádějí různé tematické aktivity, plní zadané úkoly a komunikují v angličtině s partnery z města Rokiskis v Litvě ze školy Juozo Tumo – Vaizganto gimnazia a v Sofii v Bulharsku z Druhého anglické jazykové školy Thomase Jeffersona.

Projekt, který by měl trvat 2 roky do června 2016 , zahrnuje celkem 14 aktivit, jejichž výstupy budou přístupny na webové stránce projektu (zatím se připravuje) české i evropské.

Součástí projektu jsou 3 vzájemná setkání – každé v jedné partnerské zemi, na kterých by se měli studenti setkat osobně se svými projektovými přáteli, poznávat školu i zemi, pracovat na společných úkolech a obohacovat své znalosti, dovednosti a rozhled.

Cílem projektu je též vnášet netradiční způsoby do výchovného a vzdělávacího procesu ve škole, dále používat cizí jazyk v praxi – při komunikaci s partnerem cizincem a v neposlední řadě rozvíjet své schopnosti pracovat v týmu a využívat počítačovou techniku k vytváření výstupů z jednotlivých aktivit.

 
více z kategorie Veřejnost
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima