"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


1. místo pro Bena Mrázka

Ben Mrázek z třídy 7. C zvítězil v celostátním kole Filozofické olympiády! K postupu do krajského kola bylo zapotřebí vypracovat text, který se skládal z několika náročných částí: dějiny filozofie, logika, kritické myšlení a argumentace a konečně filozofie v interakci s okolním světem.

V posledním kole měli postupující zvolit jednu ze dvou nabízených tezí, zhodnotit její tvrzení a pokusit se ji – dle vlastního přesvědčení – potvrdit, nebo vyvrátit:

„Ke klimatické změně neúmyslně přispívají drobnými činnostmi (řízením aut, používáním elektřiny, konzumací masa atd.) miliony lidí na různých místech planety a to po dlouhý časový úsek, zahrnující mnoho generací, čímž je natolik zamlžen vztah mezi příčinami a následky, že nelze učinit individuální aktéry za změnu klimatu morálně odpovědnými – za negativní doprovodné jevy probíhající klimatické změny tudíž nikdo nenese žádnou odpovědnost.“

„Lidé, kteří se dostanou do nemocnice v důsledku vědomého praktikování zdraví ohrožujících činností (kouření, adrenalinové sporty, porušení dopravních předpisů apod.) a také ti, kteří se tam dostanou v důsledku ignorace základních principů zdravého životního stylu (absence pohybu, nesprávné stravování apod.) či v důsledku nerespektování vědecky podložených závěrů (odmítnutí očkování apod.) by se měli přímo podílet na nákladech za lékařskou péči, která jim byla poskytnuta.“

Pochvalu zaslouží i Aneta Solníková ze 7. C, která také postoupila do celostátního kola.

14.03.2022 / Mgr. Eva Pýchová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima