"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


2. místo Vyslanci EP!

Dne 10. 6. 2022 jsme se my, studenti zapojení do projektu Vyslanci EP, vypravili na závěrečnou ceremonii, ukončení a vyhodnocení celoročního projektu, při kterém jsme se snažili vzdělávat sebe i ostatní o Evropské unii. Naší cílovou destinací byla Praha, kde jsme společně s dalšími zapojenými školami odprezentovali svou celoroční aktivitu. Na programu dne byla i debata s poslankyněmi EP na téma: Aktuální dění v Evropském parlamentu. Navštívit nás tak přišly poslankyně Markéta Gregorová a Veronika Vrecionová. Poté následovalo vyhlášení výsledků. Do projektu se na začátku zapojilo 18 středních škol z celé republiky a celý program dokončilo škol 10. Vyhlašování bylo pro nás velice napínavé a s postupným odtajňováním míst jsme byli čím dál více nervózní. Nakonec jsme si odvezli krásné druhé místo a také velkou odměnu, která nás čeká na podzim tohoto roku. Závěrem celého dne byl závěrečný Kahoot o obecných vědomostech o EU, kde se Ivan Hlávka umístil na krásném 2. místě. Jsme velice vděční, že jsme se tohoto projektu mohli účastnit, děkujeme paní učitelce Martincové za to, že nás dovedla až ke zdárnému konci a byla nám celý rok metodickou i psychickou podporou. Věříme, že jsme se toho hodně naučili nejen my, ale i studenti zapojení do našich aktivit.

Níže si pak můžete přečíst ohlasy jednotlivých studentů zapojených do programu.

Eva Hlaváčková (5. C): Já si z našeho projektu odnáším hromadu nových znalostí, kontaktů, skvělých zkušeností a příležitostí, celkově z něho mám jen ten nejlepší pocit! 

Karolína Zikmundová (7. C): Já si odnáším zkušenost ohledně skupinové práce napříč třídami, a hlavně spoustu nových informaci z okruhu EU.

Zuzana Matějová (3. A): Já si odnáším nové zkušenosti v oblasti spolupráce a organizace, a také se mi rozšířilo povědomí o EU.

Patrik Jakubík (2. A): Pro mě byly největším poznatkem nové informace spojené s institucemi a činností EU a samozřejmě, jak již bylo zmíněno, spolupráce. Projekt se mi velmi líbil a poznal jsem spoustu nových lidí.

Tereza Feltlová (1. A): Pro mě to byla hlavně velká zkušenost. Získala jsem mnoho nových informací o EU a o tom, jak EU funguje. Jsem ráda, že jsem prostřednictvím tohoto projektu poznala nové lidi. Tato spolupráce mě bavila a bylo super vyzkoušet si něco nového.

Ivan Hlávka (5. C): Účast v tomto projektu vnímám velmi pozitivně, neboť to nebyla jen zajímavá zkušenost, ale i několikaměsíční práce, která nám všem přinesla řadu nových znalostí a dovedností. Těší mě, že náš tým, který byl složen ze studentů několika tříd, byl schopen spolupracovat, a to na velmi dobré úrovni. Nesmím opomenout, dle mého názoru, nejzajímavější akci celého projektu, a tou byl program Dne Evropy, na kterém jsme se podíleli a měli jsme možnost připravit vzdělávací program pro naše spolužáky.

Lukáš Vtípil (2. A): Účast v projektu pro mě znamenala získání nových znalostí o EU, o fungování jejích institucí a o přínosech, které členství pro ČR znamená. Jsem rád, že jsem následně tyto znalosti mohl předávat spolužákům i veřejnosti při projektech, které jsme pořádali.

26.06.2022 / Vyslanci EP
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima