"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


3. místo pro Benedikta Mrázka

Benedikt Mrázek, student třídy 6. C z našeho gymnázia, obsadil 3. místo v celostátním kole Filozofické olympiády.

Druhý ročník Filosofické olympiády, jejímž organizátorem byla opět Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, proběhl v obou kolech díky pandemii covid–19 online. Prvního kola se zúčastnilo více než 134 studentů z 13 středních škol (z naší školy čtyři – B. Mrázek z 6. C, B. Bulánková z 8. C, O. Doležal z 8. C a A. Kačírek, též z 8. C), do 2. kola jich postoupilo 17 (za naši školu 2 – Bára Bulánková a Benedikt Mrázek).

Úkolem 1. kola bylo vypracovat test, který se skládal ze tří okruhů: dějiny filosofie, kritické myšlení a argumentace a hry a myšlenkové experimenty ve filosofii.

Ve 2. kole měli postupující za úkol vybrat jednu ze dvou předložených tezí, kriticky zhodnotit její tvrzení a pokusit se na základě vlastní argumentace o její potvrzení či vyvrácení:

„Záchrana života starší osoby má menší hodnotu než záchrana života mladší osoby, neboť ta bude potenciálně žít déle a bude tak mít větší možnost čerpat ze všech forem potěšení, které lidský život přináší. A tak kdybychom stáli před volbou, kterou z těchto dvou osob zachránit, bylo by správné jednat tak, aby důsledkem byla záchrana mladšího člověka."

„Zavedení genderových kvót – zaručujících např. 50% zastoupení žen v řídících orgánech firem a veřejných institucích – je vhodným nástrojem, jak v ČR narušit pro-patriarchální společenský status quo, který dosud přetrvává coby důsledek historicky uplatňované systematické diskriminace vůči ženám, a brání jim tak naplno rozvinout svůj potenciál."

Benovi srdečně blahopřejeme!

 

03.03.2021 / Mgr. Eva Pýchová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima