"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Adaptační kurz 1. A a 5. C

 

V září proběhl na gymnáziu již posedmnácté projekt prevence rizikového chování „Sám sebou“, jehož součástí byl adaptační kurz na Horním Jelení v areálu RADOST.

 Adaptační kurz 1. A a 5. C se uskutečnil ve dnech 14. - 15. září 2017. Studenti se pod odborným vedením lektorů i svých pedagogů věnovali různým činnostem zaměřeným na protidrogovou prevenci, závislosti, právní vědomí, prevenci kriminality a trestní odpovědnost. Žáci měli také možnost se vzájemně poznat a začít tvořit třídní kolektiv. Ke zpestření programu sloužily interaktivní sociální hry, lanové aktivity i večerní posezení.

Tento projekt se uskutečnil díky finančnímu přispění Pardubického kraje, SRPŠ při gymnáziu a MÚ v Holicích. Odborné přednášky vedli lektoři z Pedagogické, psychologické  a právní poradny Praha a Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice.

 Naše poděkování patří všem sponzorům, kteří pomohli k uskutečnění dobré věci.

 A jaké byly ohlasy studentů?

Do bazénu máme zákaz,
Že prý je tam plno nákaz.
Učitelé nás pobavili,
a taky se zúčastnili.
Áček jsme se trochu báli,
teď už jsou to kamarádi.
Na lana jsme se zavěsili,
málem jsme se oběsili.
Nikomu to nevadí,
už jsme téměř dospělí?
To jsme měli v přednáškách
a jsme z toho na vážkách.
Teď už známe svoje práva,
nebyla to dobrá zpráva.
Klacky jsme si nanosili
a řasy si zapálili.
Bylo to tu celkem prima,
I když v noci trochu zima.

Barbora Bulánková z 5. C k tomu dodává:

Ve dnech 14. a 15. září se naše třída 5.C spolu s třídou 1. A účastnila adaptačního kurzu na Horním Jelení. Společně se obě třídy a noví třídní učitelé navzájem seznámili. V rámci této akce jsme hráli různé hry, poznávali své nové spolužáky, učili se spolupracovat a posilovali důvěru mezi námi. Nechyběly ani zajímavé přednášky ohledně právního vědomí či závislostí apod. Oba dva dny se nesly v přátelském duchu a užili jsme si spoustu zábavy. Všem zúčastněným pedagogům i psychologům patří velké díky.

24.09.2017 / Mgr. Miloslava Koláčková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima