"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Adaptační kurzy 2021

I letos naši žáci vyrazili na adaptační kurz do rekreačního zařízení Tramtáryje na Horním Jelení. Od pondělí do středy zde třídní kolektiv utužovaly třídy 1. A a 5. C, spolu se svými třídními učiteli. Celkem 59 žáků se navzájem lépe poznávalo prostřednictvím různých her a seznamovacích aktivit pod taktovkou metodičky prevence Mgr. Lindy Novákové Schättingerové a Mgr. Milana Nágra, ale i při půldenním pěším výletě či při přednáškách odborných lektorů. Večery jsme si zpříjemnili táborákem a diskotékou.

V pondělí po příjezdu a ubytování následoval první blok seznamovacích her. Po chutném obědě pak již žáci, rozdělení do skupin po třídách, absolvovali program s odbornými lektory zaměřený na sociální aktivity, tvorbu třídního kolektivu a prevenci rizikového chování. Ve volných chvílích si zájemci mohli zasportovat, využili pingpongový stůl i hřiště na fotbal či volejbal. Večer byl završen posezením u ohně s kytarou a zpěvem.

I v úterý jsme měli krásné počasí, jež jsme využili k procházce do Velin, kde nám paní z místního obecního úřadu ukázala interiér historického kostela Sv. Mikuláše i s márnicí. Následně naše kroky vedly okolím Horního Jelení a zavítali jsme i do jeho centra. Po obědě opět následoval program s lektory, sportovní aktivity a večer si zájemci opekli špekáčky a zatančili na parketu.

Ve středu žáci dopoledne absolvovali poslední bloky odborných přednášek, mimo jiné na téma právního vědomí, trestní odpovědnosti a prevence kriminality. Program byl završen hrami na spolupráci třídních kolektivů.

Také žáci 1. C spolu s třídní učitelkou vyrazili za krásného počasí od 9. 9. do 10.9. 2021 do areálu Tramtáryje v Horním Jelení. Čtvrtek žáci zahájili různými pohybovými a interaktivními hrami na spolupráci a poté následovaly seznamovací aktivity k tvorbě třídního kolektivu. Odpolední blok žáci zakončili programem prevence rizikového chování pod vedením Dr. Zdeny Kašparové. Večer patřil posezení u táboráku s opékáním buřtů či volným hrám podle zájmu studentů. Páteční program byl věnován prevenci šikany pod vedením JUDr. K. Kašpara a hrám na spolupráci a vzájemnou důvěru v třídním kolektivu. Žáci se navzájem poznávali i během přestávek mezi organizovaným programem, kterou velká část primánů využila ke hře vybíjená.

Věříme, že adaptační kurz, který se mohl uskutečnit i díky podpoře tradičních sponzorů jako je SRPŠ při Gymnáziu v Holicích, MÚ Holice či KÚ Pardubice, splnil svůj účel. Žáci a učitelé se navzájem poznali a budou ze zde strávených chvil těžit v následujících čtyřech, resp. osmi letech.

15.09.2021 / Mgr. Miloslava Koláčková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima