"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Adaptační kurzy 2022

Od 5. 9. do 9. 9. 2022 se v Areálu Tramtáryje v Horním Jelení již tradičně uskutečnil adaptační kurz žáků prvních ročníků vyššího i nižšího Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích.

Celé třídy se zúčastnily pohybových a seznamovacích aktivit, her na spolupráci a na posílení vzájemné důvěry celého třídního kolektivu. Vyšší ročníky získaly navíc právní vědomí o trestní odpovědnosti a prevenci kriminality. Nižší gymnázium čekal program zaměřený na prevenci šikany i rizikového chování. Žáci vyššího gymnázia si program rozšířili o vycházku po okolní přírodě, kdy došli pěšky i ke kostelu sv. Mikuláše ve Velinách.

Volná zábava patřila zejména večerům. Po západu slunce se všichni, včetně třídních učitelů a několika dalších pedagogů, sesedli u ohně, kde opékali buřty a za doprovodu kytary zpívali společně táborové písničky.

Kurz mohl proběhnout také díky finanční podpoře SRPŠ při Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích, Městského úřadu Holice a Krajského úřadu Pardubice.

15.09.2022 / Mgr. Šarlota Uhrinová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima