"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Dějepisný projektový den

Dne 23. září 2021 jsme měli jedinečnou možnost opustit školní lavice a účastnit se projektového dne mimo školu. Takže místo historie v budově našeho gymnázia nás čekala procházka historií samotnou na Pardubickém zámku.

Program nám začal v deset hodin před zámkem v Pardubicích, následovaly tři prohlídky s odbornými výklady (Pernštejnské ženy a Evropa, Historie města Pardubic a prohlídka některých výjimečných prostor zámku – Pernštejnská truhla ve sklepení či rytířské sály). Díky doc. Mgr. Pavlu Markovi, Ph.D. jsme měli jedinečnou možnost poslechnout si odborný výklad o významných Pernštejnských ženách a šlechtičnách. Pan Marek nám skvěle přiblížil též historický kontext, který k tématu příslušel, a nechyběla ani spousta zajímavých informací, které bychom nenašli v učebnici ani na internetu. S historií města Pardubic nás velmi poutavým způsobem seznámila paní průvodkyně Ivana Weinerová. Následovaly prohlídky některých prostor zámku, kam se běžný návštěvník jen stěží podívá, mohli jsme si tak prohlédnout jedinečnou starou dubovou truhlu z dob Pernštejnů, která tomuto rodu původně sloužila jako pokladnice a trezor. Následovala návštěva rytířských sálů, kde nyní probíhají rekonstrukce. Tím to ovšem nekončí, protože během prohlídky a výkladů jsme vyplňovali pracovní listy plné úkolů, které měly prověřit naši pozornost a nově získané informace. Ke konci našeho projektového dne nás čekala ještě krátká prohlídka části města, kterou ukončil prudký déšť, který z nejednoho pracovního listu udělal spíše „pracovní salát".

Díky odbornému výkladu si z exkurze odnášíme mnoho nových a zajímavých informací, ale také nové zážitky se třídou a spolužáky. A ač byl konec našeho projektového dne poměrně rychlý a kvůli prudkému dešti trošku chaotický, jsem si jista, že každý z účastníků si na této exkurzi našel něco, co ho zaujalo či potěšilo, a odnesl si s sebou nové poznatky a zážitky. Pevně doufáme, že tato akce nebyla naší poslední, a těšíme se na další takováto dobrodružství mimo školu.

Veronika Knížková (7. C)

01.10.2021 / Veronika Knížková (7. C)
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima