"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Den pro Ukrajinu

V reakci na recentní události na Ukrajině nemohli někteří studenti jen nečinně sedět. Chopili se tedy iniciativy a společnými silami za pomoci žáků celého gymnázia i vedení školy připravili projektový den na pomoc Ukrajině a pro její podporu.

Během projektového dne se žáci vyššího gymnázia zúčastnili tří rozsáhlých přednášek, jejichž cílem bylo pomoci studentům pochopit a osvětlit nynější situaci a podpořit utvoření jejich vlastního názoru na tuto problematiku. Podrobněji se pak přednášky, vedené paní učitelkou Martincovou, panem učitelem Kotykem a paní učitelkou Filipovou, věnovaly politické stránce a politickým souvislostem, které s největší pravděpodobností mohly mít vliv na válku, či k ní dokonce vést, dále kultuře a životu v Rusku a na Ukrajině a nakonec neméně důležitému zpravodajství a tomu, jak rozpoznat falešné či tendenční informace dnešních médií.

Součásti a dalším cílem projektového dne byla snaha podpořit Ukrajinu i finančně. Peněžní sbírka spočívala v ziscích za pečené i nepečené, slané i sladké zákusky od studentů i některých učitelů. Do pečení se zapojilo přes třicet studentů a učitelů. V rámci prodeje byly v prodejní nabídce i studenty vlastnoručně vyráběné stužky a placky s vlastním symbolickým designem. Prodej, který dopoledne probíhal ve škole, se odpoledne přesunul na holické náměstí. Celkovému výdělku sbírky přispěli tedy nejen studenti, ale i místní veřejnost.

Den pro Ukrajinu se shledal s neočekávaně obrovským úspěchem a pozitivními ohlasy. Akce zaujala veřejnost, vzniklo dokonce několik příspěvků na sociálních sítích, kde místní ocenili až obdivovali studentský zájem a zapálení pro dobrou věc. Díky přednáškám mnoho studentů získalo mnohem lepší a rozšířenější chápání války, jejích dopadů a důsledků.

Celkový výtěžek studentské sbírky pro organizaci Člověk v tísni činil 35 757 Kč!!!

Jakožto hlavní organizátoři z Gymnázia Dr. Emila Holuba mnohokrát děkujeme všem zúčastněným, ať už přispěli vlastním pečivem či zákuskem, svou účastí nebo peněžním příspěvkem. Dále pak samozřejmě taktéž patří velké poděkování prezentujícím učitelům, vedení školy a městu Holice, jež nám umožnili celou akci zrealizovat. Neméně velké poděkování patří i paní učitelce Rambouskové, která jakožto organizátorka charitativní činnosti školy celou akci nejen pomohla zrealizovat, ale od úplného začátku až do samého konce stála při nás organizátorech a velmi nám pomohla. Děkujeme!

Třída 7. C   

PS: Zde přikládáme skvělé video našich studentů mediálního semináře Tomáše Mojžíška a Tomáše Brandy, kteří jej vytvořili právě pro projektový den o Ukrajině: JAKÝM ZPŮSOBEM FUNGUJÍ MÉDIA V RUSKU?! - YouTube

  

04.04.2022 / Třída 7. C
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima