"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Dobytí pevnosti Gyholi

Ve středu 19. prosince se žáci a studenti gymnázia zúčastnili dobývání pevnosti Gyholi. Každá třída vybrala deset účastníků, kteří chodili po učebnách a soutěžili v různých disciplínách. Nejen vybraní zástupci tříd přispěli svou aktivitou, i ostatní studenti pro svou třídu sbírali body řešením úkolů. Za vyšší gymnázium zvítězila třída 1.A a za nižší gymnázium 1.C. Tyto třídy se díky zapálenosti a troše štěstí vydají na Laser game. O druhé místo se z důvodu vyrovaného bodového zisku několika tříd bojovalo v aule, kde jeden zástupce ze třídy dostal za úkol spořádat puding bez pomoci rukou za co nejkratší dobu. Za vyšší gymnázium obsadila druhé místo 7.C a za nižší gymnázium 2.C.
Celý den proběhl v pohodové atmosféře a všichni si ho náramně užili. Děkujeme SRPŠ za zorganizování celé akce.

1. C přidává svůj komentář:

Dne 19. prosince 2018 se konala celoškolní hra Dobývání pevnosti Gyholi. Zúčastnila se většina tříd našeho gymnázia. Každá třída si zvolila 10 zástupců. Ti po škole plnili různé úkoly. Sbírali indicie a body. Zbytek třídy sbíral pomocné body. Body se sečetly do celkového hodnocení. Úkolem týmu bylo zjistit heslo a nasbírat co největší počet bodů. Cena za první místo byl poukaz na laser game. Soutěže, kterých se účastnily desetičlenné skupiny zástupců třídy byly vytvořené pro skupinu i pro jednotlivce. Pro skupiny byly aktivity jako nohy v pohybu, občerstvení, skákání po jedné noze, malířský trojboj, hádanka. Pro jednotlivce např. dřívka, pokládání mincí, chutě, džbány. Všechny soutěže se nám líbily. Nejvíce nás bavilo občerstvení. Nejtěžší se nám zdálo hledání indicie ve „zbytkách". Úkoly pro žáky, kteří zbyli ve třídách však byly také zajímavé – např. najít ukryté zvíře v obrázku, sestavit číslici ze sirek, jedním tahem nakreslit nějaký předtištěný obrázek. Vše bylo velmi zajímavé.

23.12.2018 / Sára Víšková 1.A a třída 1. C
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima