"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Expedice DofE

V letošním školním roce se opět podařilo získat některé studenty pro účast v programu Cena Vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh's Award). Program spočívá v tom, že se účastníci pravidelně věnují aktivitám ze tří oblastí, každé z nich 1 hodinu týdně. Oblasti DofE jsou pohyb, dovednost a dobrovolnictví. U každé aktivity si každý účastník stanoví určitý cíl, který ho bude motivovat a posouvat dál. Na závěr skupina účastníků programu absolvuje týmovou expedici v přírodě.

Do bronzové úrovně se přihlásily: Tereza Feltlová, Markéta Holušová, Markéta Mrázová, Kateřina Tothová, Zuzana Nováková (všechny ze 2. A) a Eliška Ročková z 5. C. Jejich snažení vyvrcholilo uspořádáním cvičné a ostré expedice. Dejme však slovo samotným účastnicím, které se se čtenáři našeho webu rozhodly podělit o své zážitky:

Ve dnech 30. 4. - 1. 5. a 13. 5. - 14. 5. jsme se vydaly nejprve na cvičnou, a poté i na ostrou, DofE expedici. Cílem cvičné expedice bylo zmapovat kouzelné bytosti na Pohádkové stezce v hradeckých lesích. Vše jsme vzorně naplánovaly a už se jen těšily na začátek akce. Z Holic jsme vyrazily brzy ráno, abychom si po cestě stihly k obědu uvařit rizoto. Musíme uznat, že na to, v jak provizorních podmínkách bylo uvařeno, se nám povedlo. Po skoro 25 km cesty s těžkými batohy na zádech jsme konečně došly do cíle do hradeckého kempu u Stříbrňáku, kde se zrovna konaly oslavy čarodějnic. Postavily jsme úspěšně stany a dorazil za námi i pan profesor Kotyk na kontrolu. Dokonce se dostalo i na opékání špekáčků. Noc byla relativně klidná, i když chladná. Ráno jsme sbalily stany a s úspěchem oficiálně zakončily naši cvičnou expedici.

Cílem ostré expedice jsme si stanovily návštěvu pevnosti Dobrošov a srubu Březinka u Náchoda. Po zdolání strmého kopce nad Náchodem jsme se vydaly po mnoha schodech do podzemí pevnosti Dobrošov, kde jsme si užily pohled na spoustu betonu a železa. Podařilo se nám taky vyfotit s obrovským protitankovým kulometem a poté si v interaktivním muzeu vyzkoušet, jaké to bylo opravdu ostřelovat tanky. Po opuštění Dobrošova nás již čekala jen cesta z kopce, na které jsme navštívily srub Březinka, kde jsme měly možnost si obtěžkat kulomet. V náchodském kempu jsme si uvařily špagety a všemožné instantní polévky, umyly se, pohovořily s profesorem Kotykem a šly spát. Ráno jsme se co nejrychleji sbalily a vydaly se na cestu do Hronova, kde jsme i přes nastalé komplikace na trase úspěšně ukončily naši expedici.

Markéta Mrázová, Kateřina Tothová

24.05.2023 / Aleš Kotyk
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima