"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Gyholi v Evropském parlamentu ve Štrasburku

Štrasburk, hlavní město regionu Grand Est, historická metropole Alsaska, jedno z „hlavních měst" Evropské unie, byl cílem výjezdu několika studentů našeho gymnázia. Co je do tohoto města zavedlo a jak si jeho návštěvu užili si můžete přečíst v tomto článku.

Po úspěšném absolvování ročního projektu Vyslanci Evropského parlamentu ve školním roce 2021/2022, kde Evča Hlaváčková, Ivan Hlávka (6. C), Terka Feltlová (2. A), Patrik Jakubík, Patrik Nešetřil, Lukáš Vtípil (3. A), Zuzka Matějová (4. A) a Kája Zikmundová (8. C) získali krásné 2. místo a s ním i možnost návštěvy Evropského parlamentu ve Štrasburku, jsme mohli nyní konečně vyrazit na cestu. Nevyrazili jsme ale pouze v tomto složení, mohli jsme s sebou vzít i některé naše spolužáky. Vybrali jsme si převážně ty, kteří nám v průběhu minulého roku pomáhali s různými akcemi či vyhráli některou námi pořádanou soutěž. Celkem nás tedy vyrazilo 24.

Ve středu 15. 2. v devět hodin večer jsme tedy vyrazili autobuskem směr Štrasburk. Do města jsme dorazili okolo půl 9 ranní. Ve čtvrtek nás tak čekala procházka tímto městem a návštěva několika jeho dominant. Mimo jiné jsme navštívili katedrálu Notre Dame, kde jsme vystoupali i na její vyhlídku a užili si krásný výhled na celé město. Počasí nám naštěstí přálo, takže vidět toho bylo opravdu hodně. Poté jsme měli možnost zhlédnout místní orloj. Po obědě jsme vyrazili směrem k městské čtvrti La Petite France (Malá Francie), která je plná nádherných hrázděných domů, vodních kanálů a mostů, a je také součástí světového dědictví UNESCO.

Naše kroky dále směřovaly přes Vaubanskou přehradu k Muzeu moderního umění. Návštěva této instituce byla pro řadu z nás zajímavou zkušeností a zanechala v nás spoustu různých emocí a dojmů. V muzeu jsme narazili na obrazy od Clauda Moneta, Pabla Picassa nebo také od české malířky Toyen. Po večeři a večerní procházce městem jsme se vyrazili ubytovat.

Druhý den nastal hlavní bod našeho programu – návštěva Evropského parlamentu. Po vydatné snídani (nejprve na hotelu a poté v této instituci) jsme se zde zúčastnili projektu Euroscola, který se tentokrát zabýval tématem odlesňování. Náš program začal prezentací o Evropském parlamentu, jeho historii a o tom, jak bude probíhat celý náš den. Zhlédli jsme videovzkaz od předsedkyně EP Roberty Metsoly. Dále následoval rozhovor o odlesňování s Ellen Van Nieuwenhuyze a s Nataliou Papasteriadou, měli jsme možnost jim klást otázky a sdílet s nimi své myšlenky. Poté nás přišla navštívit poslankyně EP Fabienne Keller, která hovořila nejen o své práci.

Po velmi chutném obědě jsme se přesunuli k hlavnímu bodu jednání, což bylo projednání návrhu jako celku. Mohli jsme zde prezentovat naše názory podle přidělených stanovisek. Navázali jsme zde mnoho mezinárodních přátelství, a na závěr jsme měli dokonce možnost si zkusit hlasovat jako při pravém jednání Evropského parlamentu (bohužel jsme za to nedostali jejich výplatu.) Zkusili jsme si, jak jednají opravdoví evropští poslanci, a doufáme, že budeme mít další možnost se účastnit podobných akcí. Ale ani náš pedagogický dozor nepřišel zkrátka. Paní učitelky Martincová a Rambousková v odpolední části absolvovaly prohlídku Evropského parlamentu a dále měly za úkol s ostatními učiteli vytvořit čtyřčlenné skupiny tak, aby v každé byl pouze jeden zástupce z jedné země. Dále měly za úkol vypracovat kvíz, ve kterém každá otázka byla psána jiným jazykem (vždy se jednalo o jeden z jazyků členských států). Po této části se připojily k našemu jednání, aby mohly vidět jeho závěr. Zajímavé je určitě zmínit, že z každé země se mohla akce zúčastnit pouze jedna škola, a tak jsme měli opravdu velkou možnost procvičit naše jazykové dovednosti.

Naše francouzské dobrodružství jsme zakončili v sobotu 18. 2. Po výborné snídani jsme si sbalili kufry, uložili je do autobusu a naposledy se přesunuli do centra Štrasburku. Zde nás čekala komentovaná plavba lodí po řece Ill. Přes prosklené stěny lodi jsme viděli nejen starou a novou čtvrť, kostely, univerzitu a nám již dobře známé sídlo Evropského parlamentu i s jeho předchůdcem naproti, ale i další krásné budovy a mosty. Poté jsme definitivně opustili tzv. hlavní město EU a vyrazili lehce na jih do malebného městečka Colmar. Po obědě jsme se vydali na procházku městem, která začala u muzea Unterlinden. Dále jsme pokračovali k veřejné knihovně, dominikánskému kostelu, kostelu sv. Martina až k domu La Maison Pfister z roku 1537, který má krásnou freskovou výzdobu a vyřezávaný arkýř. Ulicí Grand Rue jsme došli až na začátek čtvrti La Petite Venise, v překladu Malé Benátky. Jedná se rozhodně o nejkrásnější část města. Malebnými uličkami jsme došli až na místní tržnici, kde jsme měli možnost si koupit místní produkty. Dále jsme pokračovali k budově někdejší celnice nazývané Koïfhus, která je ukázkou alsaského renesančního stavebnictví. Po ulici Rue des Clefs jsme se dostali zpátky na náměstí Unterlinden. Povedlo se nám také potkat místní průvod protestujících, pravděpodobně kvůli stále se zvyšující hranici odchodu do důchodu. A to byl zážitek, na který jen tak nezapomeneme!

Po večeři jsme se okolo deváté hodiny večerní opět usadili do našeho autobusu a vyrazili jsme směr ČR. Poslední den byl také skvělý, a i díky němu si z Francie odvážíme jen ty nejlepší vzpomínky.

Vyslanci EP

27.02.2023 / Vyslanci EP
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima