"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


International Swiss Talent Forum 2023

International Swiss Talent Forum je mezinárodním fórem zaměřeným na aktuální celospolečenské problémy. Letošním tématem v Lausanne-Ecublens byla vyhlášena cirkulární ekonomie. V únoru se zde sešlo přibližně 70 vysoce motivovaných mladých lidí z celého světa, mezi nimiž byl i náš student z 8. C Benedikt Mrázek.

Na ISTF jsou zváni pouze úspěšní řešitelé prestižních soutěží, kteří společně pracují na zadaném projektu. Organizátoři fóra jsou přesvědčeni o tom, že setkání talentovaných lidí z různých kultur, světonázorových i náboženských přesvědčení a rozličných vědeckých odvětví může přinést zajímavé výsledky.

Požádal jsem proto Bena, aby seznámil čtenáře našeho webu se svými postřehy z tohoto prestižního setkání.

„Letos se na ISTF sešlo celkem deset týmů, které zkoumaly pět problémů spadajících do tématu cirkulární ekonomie. Každé "výzvě" ("challenge"), se věnovaly dvě skupiny, A a B, jimž byl oběma přiřazen tentýž "vyzyvatel", který téma zadával, a "leader" či koordinátor, který dohlížel na hladký průběh práce v týmech. Struktura fóra byla taková, že na začátku dne byla vždy úvodní přednáška a následovaly týmové práce na tématech, přičemž nechyběly ani různé interaktivní workshopy a kurzy pomáhající účastníkům všechno lépe zvládat a někam se posunout. Celkový způsob, jakým byla akce pojata, se mi moc líbil, neboť se mi zdál velmi efektivní – účastníci pracovali sice jen tři dny, ale za tu dobu byli schopni předložit velmi zajímavá a zcela originální řešení problémů, která se jinak řeší i mnoho let.

Já jsem byl členem týmu 4A, kde nás pracovalo celkem sedm. V týmu se mnou pracoval ještě jeden Slovák, jeden Ital a čtyři Švýcaři. Našim úkolem bylo zkoumat, jakým korektním způsobem by bylo možné přimět společnosti k tomu, aby fungovaly na základě cirkulární ekonomie. Současný ekonomický trend, tzv. lineární ekonomie, je totiž dlouhodobě neudržitelný.

Ještě bych dodal, že Lausanne je starobylé a dobře udržované město na úplných hranicích Švýcarska s Francií. Ubytování, stejně jako strava, bylo špičkové – ovšem strava byla v souladu s výsledky některého z předchozích ISTF vegetariánská, což se ne u všech setkalo s radostí."

ISTF SUMMARY

24.02.2023 / Aleš Kotyk
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima