"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Kampaň obyčejného hrdinství

Na Den Země, tedy 22. dubna, u nás ve škole odstartovala Kampaň obyčejného hrdinství. Tato akce probíhá celorepublikově od 1. dubna do 12. května pod záštitou vzdělávacího centra Tereza a národního programu Ekoškola. Jedná se o týden aktivit, které snižují dopad klimatické změny a ukazují, jak žít udržitelně. Každý zapojený účastník si mohl během stanoveného týdne vybrat výzvy z oblasti ochrany přírody, odpovědné domácnosti a umění života. K dispozici měl deník, do kterého bylo třeba veškeré výzvy zaznamenat, a deník po týdnu odevzdat.

Celkem se zapojilo úctyhodných 89 žáků a pedagogů. Z toho 83 lidí plnilo výzvu Snížíme spotřebu vody, která spočívala v krátkém maximálně tříminutovém sprchování a v čištění zubů se zavřeným kohoutkem. Společně jsme šetrným chováním uspořili až 23 160 litrů vody. Do výzvy Jíme zdravě a ekologicky se zapojilo 57 lidí, a tak jsme omezením masa na našem jídelníčku nevyprodukovali 1 328,6 kg emisí skleníkových plynů. Dalších 71 lidí plnilo výzvu Cestujeme šetrně a Jsme venku a objevujeme. Využíváním hromadné dopravy, kol či pěší chůze místo automobilové dopravy jsme nevyprodukovali 1 563,5 kg emisí skleníkových plynů, tj. přibližně 22 kg emisí na jednoho účastníka této výzvy. Ti, kteří se zapojili do výzvy Jsme venku a objevujeme, strávili průměrně 8,4 h týdně venku a 33 z nich zvládlo 24hodinový digitální detox, tzn. být 24 hodin v kuse bez mobilu, počítače a televize. Do výzvy Zasadíme strom nebo jinou rostlinu se pustilo 33 lidí a společně jsme zasadili 52 bylin, 12 stromů a 38 keřů. Naše rostliny v prvním roce života vstřebají ze vzduchu 146,8 kg oxidu uhličitého. V rámci výzvy Budujeme prostředí pro zvířata jsme postavili 20 různých přístřešků, pítek atd. a vyčlenili 7 m2 nových motýlích luk.

Společně se žáky se často do výzev zapojili i rodiče, nejen jim, ale všem účastníkům, patří poděkování za aktivní přístup! Věřím, že tato kampaň přinesla mnohým inspiraci k udržitelnému způsobu života a budou v aktivitách pokračovat i po skončení Kampaně obyčejného hrdinství. Pokračovat lze např. na webu: Co dělat dál | Ekoškola (ekoskola.cz)

06.05.2024 / Mgr. Veronika Kotyzová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima