"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Kterak jsme do Tramtáryje vyrazili...

V rámci Školního preventivního programu proběhl jako každý rok na Horním Jelení adaptační kurz s názvem „Sám sebou" v nově zrekonstruovaném areálu rekreačního zařízení Tramtáryje, dříve Radost. Od pondělí 7. 9. do středy 9. 9. se programu zúčastnily třídy 1. A a 5. C a od čtvrtka 10. 9. do pátku 11. 9. žáci 1. C. Pro žáky byl připraven pestrý program, který zahrnoval prevenci rizikového chování a kriminality zaměřené na právní vědomí, trestní odpovědnost a příčiny, projevy a důsledky šikany. Dále pak aktivity zaměřené na tvorbu třídního kolektivu a komunikaci. Aby žáci jen neseděli a protáhli své tělo, byl program doplněn o lanové aktivity, interaktivní a sociální hry. Starší studenti využili v úterý slunečného počasí k výletu do okolních lesů, kde cestou prověřili svoje schopnosti orientace v terénu a ve skupinách plnili zadané úkoly. Společně navštívili malebné Hradiště v Ostřetíně a dřevěný kostel sv. Mikuláše ve Velinách. Večery byly věnovány společnému programu, nechybělo ani opékání buřtů a jako bonus proběhlo promítání v letním kině.

A tady je hodnocení akce žáky 1. A, přímo ve verších:

ÓDA NA ADAPTAČNÍ KURZ

Minulý rok v devítce,
šprtali jsme velice.
Na gympl se dostali
a s nikým se neznali.

Doma jsme se rozloučili,
batůžky jsme zabalili.
Mamce, taťkovi pusu dali,
nějak se s tím nepárali.

Po příjezdu autobusem,
čekala nás cesta lesem.
Mobily nám byly zabaveny,
avšak pěknou zábavou nahrazeny.

Náš program byl velmi pestrý
a to neobsahoval žádné testy!
Skupinové hry jsme hráli
a při nich se hodně smáli.

Když chodili jsme po lanech
a přes tyč lezli vzhůru,
měli jsme ruce v plamenech,
jak tisknuli jsme kůru.

Odpoledne byly dlouhé přednášky,
to jsme ještě nevěděli,
že zítra umřou podrážky...

Jídlo byla mňamka,
jako když vaří mamka.
K večeři ovocné knedlíky
a na druhou připravte si buřtíky.

Rychle jsme se spolu seznamovali,
ale táborový oheň dlouho zapalovali.
Chtěli jsme si ještě hrát,
ale museli jsme jít už spát.

Začali jsme se mít rádi,
jsou z nás dobří kamarádi!
Moc si všeho vážíme
a do lavic se těšíme!

(studenti třídy 1. A)

 

Na závěr bychom rádi poděkovali sponzorům, kteří podpořili konání této akce, jsou to: SRPŠ při našem gymnáziu, Městský úřad v Holicích a Krajský úřad v Pardubicích.

21.09.2020 / Mgr. Marek Janů
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima