"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Kulturou proti antisemitismu 2023

Naše škola se již tradičně účastní mezinárodního projektu pro studenty středních škol s názvem Kulturou proti antisemitismu. A nejinak tomu bylo i letos.

V sobotu 15. 4. se proto v odpoledních hodinách společně sešlo v pražském hotelu Olympic téměř 200 žáků z Německa, Česka a Slovenska, aby si připomněli oběti holocaustu a také vyjádřili podporu státu Izrael. Čtyřdenní program v Praze a v Terezíně, jemuž předcházely online semináře s Miriam Mouryc a také prohlídka virtuální galerie umění v Jad Vašem, se tentokrát zaměřil na téma Holokaust a umění. Žáci si měli připravit vlastní kreativní dílo, které prezentovali v Praze na společném setkání. Naše skupina třinácti studentů z druhého a třetího ročníku ve složení Eva Hlaváčková, Ivan Hlávka, Marek Sadílek, Adam Pavlík, Eliška Zemanová, Markéta Doležalová, Anička Peštálová, Lucka Cibereová, Zuzka Píšová, Lukáš Navrátil, Simča Knížková, Naty Kozáková a Lenka Zamastilová vytvořila zajímavou prezentaci o vztahu poslední přeživší z Holic, Hany Sternlicht a její rodiny, ke kultuře a umění a nadto navrhla vlastní židovskou hvězdu s odkazem na Hančin rodokmen a životní peripetie.

Nedělní dopoledne 16. dubna jsme strávili prohlídkou památek Židovského muzea – Pinkasovy synagogy se jmény 80 tisíc zavražděných českých osob, které Hitler označil za Židy, dále Starého židovského hřbitova, Maiselovy synagogy a v závěru i nádherné Španělské synagogy, kde svého času hrál na vzácné varhany i samotný František Škroup. Ve 14 hodin začal již dvacátý Pochod dobré vůle několika set lidí. Ten vedl od Staroměstského náměstí přes ulice bývalé židovské čtvrti kolem Rudolfina až do Valdštejnských zahrad. Zde jsme vyslechli projevy prvního místopředsedy Senátu Jiřího Drahoše, primátora Bohuslava Svobody, izraelské velvyslankyně Anny Azari i ředitele Židovského muzea Leo Pavláta. Ústředním bodem programu bylo představení života a tvorby známé akademické malířky, přeživší válečných hrůz, Helgy Hoškové–Weissové, která se akce také zúčastnila. Herec Jan Potměšil procítěně recitoval ukázky z básnické sbírky jejího otce Jiřího Weisse, rodáka z Pardubic. Zaznělo i hudební vystoupení Helžina syna Jiřího a vnučky Dominiky, nechyběla ani její čtyři pravnoučata.

V pondělí 17. dubna se celá naše výprava vydala do Terezína. Zde jsme si s výborným průvodcem prohlédli areál židovského ghetta, následoval interaktivní program s názvem Příběh Helgy Hoškové a na závěr jsme společně uctili památku obětí holocaustu u krematoria na židovském hřbitově.

A poslední den – tedy úterý 18. dubna – již patřil poslednímu společnému setkání všech studentů, kteří pomocí čtyřlístku provedli závěrečné zhodnocení programu.

Celý projekt proběhl pod záštitou předsedy vlády ČR P. Fialy, předsedy Senátu M. Vystrčila, Ministerstva kultury a Česko–německého fondu budoucnosti.

Jeho význam velmi výstižně vyjádřil pan Jiří Drahoš ve Valdštejnské zahradě, když připomněl, že naše společnost je vystavěna na křesťansko–židovských kořenech: „Tyto kořeny můžeme ochránit pouze tehdy, budeme–li o ně neustále pečovat a upozorňovat na to, že jsou základní hodnotou evropské civilizace. Proto je třeba neustále burcovat proti všem formám zla, xenofobie a demagogie".

A jak celou akci vidí naši studenti? O tom hovoří Eva Hlaváčková:

„Projekt jako takový na mě od začátku působil tak, že má skvělou myšlenku a poslání. V tom jsem se za uplynulé čtyři dny naprosto utvrdila. Výlet do Terezína, práce ostatních studentů i další aktivity pro mě znamenaly mnohé. Uvědomila jsem si, jak moc důležité je stát v boji proti antisemitismu, a to i v dnešní době. Pochod "Všichni jsme lidi" mě natolik uchvátil, že mám v plánu se ho účastnit i v dalších letech. Také bych se obecně ráda zaměřila na veřejný boj proti xenofobním náladám v současné společnosti. Nejvíce si ale odnáším velký posun v komunikaci a spolupráci. A to jak s českými, tak zahraničními studenty. Moje angličtina jela na plné obrátky a myšlení a filozofování bylo nezastavitelné. Celková atmosféra projektu byla úžasná, velmi si vážím toho, že jsem se mohla účastnit, a těším se na další skvělé akce s organizací ICEJ".

26.04.2023 / Mgr. Eva Pýchová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima