"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Minisčítání 2020

Již po třetí se žáci nižšího gymnázia zapojili do projektu Minisčítání. Tento naučně-zábavný projekt pořádaný ČSÚ se koná již po páté. Hlavním cílem projektu je přiblížit žákům statistiku hravou formou. Žáci se seznámí se způsoby sběru, zpracování a využití statistických dat. Zároveň projekt poukazuje na celospolečenský význam blížícího se SLDB 2021. Minisčítání je dobrovolné, ale zachovává principy standardních statistických šetření jako je anonymita a ochrana osobních údajů. Ve dnech 1. listopadu až 13. prosince se do vyplňování dotazníku zapojilo 18 833 žáků z 1 593 tříd a 298 škol ve věku 9-15 let. Dotazník, který obsahoval 21 otázek z každodenního života, vyplnilo 103 žáků naší školy.

A co zajímavého se můžeme z šetření dozvědět?

Pro naše žáky je v životě nejdůležitější rodina (63 %), 15 % dětí uvedlo kamarády a 12 % zdraví. Se svými problémy se 60 % dětí svěří svým rodičům, čtvrtina raději kamarádům. Doma žáci nejčastěji pomáhají s vysáváním, prací na zahradě, s vařením a prostíráním stolu. Na otázku, kde čerpají informace o sexu, odpovědělo 30 % žáků, že žádný zdroj nemají. Shodně 22 % dětí získává tyto informace od rodičů a z internetu. S kamarády nejčastěji komunikují přes sociální sítě (37 %) nebo přes sms/WhatsApp (36 %). Na internetu nebo hraním her stráví nejčastěji 2-4 hodiny denně. Více jak polovina žáků má vlastní účet na Instagramu (75 %), YouTube (73 %) nebo Snapchatu (54 %). 62 % našich žáků přečte za rok více než 4 knihy. Nejraději by cestovali po Evropě, do Severní Ameriky nebo do vesmíru. Další informace o dodržování tradic, cestě do školy, životosprávě, ale i kompletní výsledky Minisčítání 2020 naleznete na webových stránkách: www.miniscitani.cz

Projekt částečně zpestřil distanční výuku matematiky v podzimních měsících. Vyplněním on-line dotazníku žáci potvrdili svou počítačovou gramotnost. Těšíme se na další aktivity spojené s podrobnými výsledky šetření v rámci nejbližších vyučovacích hodin matematiky.

21.01.2021 / Mgr. Veronika Rožková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima