"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


MOLBIB 2019

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích každoročně pořádá týdenní stáž zabývající se molekulární biologií MOLBIB. Dává tak studentům z celé ČR i Slovenska možnost vyzkoušet si život vysokoškoláka – od různých přednášek, práce v laboratoři až po život na kolejích. Této nabídky jsem využila a mohla se tak minulý týden dozvědět opět něco nového. V laboratoři jsem se naučila novým metodám jako FISH, PCR, izolaci DNA a podobně. Mimo to jsem také navštívila nejrůznější laboratoře na odlišných fakultách, kde jsem se seznámila s prací našich vědců a mnohdy si mohla něco sama vyzkoušet, například detekci fagocytózy v octomilce za použití konfokální mikroskopie a tak dále. Měla jsem možnost promluvit si se studenty různých přírodovědných oborů o studiu na vysoké škole a uplatnění vědců na pracovním trhu. Akce byla zakončena závěrečnou analýzou dat, kde jsme pomocí sekvenování mitochondriálního DNA zjišťovali naše mitochondriální předkyně a jejich původ a vyzkoušeli si tak práci bioinformatika.
Bára Bulánková, 6. C

28.06.2019 / Bára Bulánková, 6. C
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima