"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Návštěva knihovny

Dne 1. 2. 2024 jsme v doprovodu Mgr. Evy Pýchové navštívili Městskou knihovnu v Holicích. Ihned po příchodu nás uvítala knihovnice Monika Pěkná, která si pro nás připravila menší workshop a únikovou hru. Po usazení jsme odpovídali na otázky, které si pro nás paní Pěkná připravila. Otázky se převážně týkaly četby knih a našich oblíbených druhů literatury. Po kratším povídání jsem se rozdělili do týmů po 5 a přesunuli jsme se k počítačům, u kterých byla připravena dříve zmíněná „únikovka". Cílem hry bylo vyluštit tajný kód pomocí databáze knih. Všem se nám úspěšně podařilo vyluštit kód a „utéct" z knihovny. Po celou dobu workshopu v knihovně panovala úžasná atmosféra a všichni jsme si návštěvu velice užili. Tímto bych chtěla jménem celé 4. C poděkovat paní Monice Pěkné za zajímavý program a Mgr. Evě Pýchové za možnost navštívit místní knihovnu.

05.02.2024 / Nikola Skácelová, 4. C
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima