"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Oslavy jsou za námi!

V pátek 27. září 2019 byl v Gymnáziu Dr. Emila Holuba hned trojnásobný důvod k oslavám. Tento den byl slavnostně uveden do provozu nejen zrekonstruovaný atletický ovál s vnitřním hřištěm, ale i nové učebny přírodních věd - to vše za přítomnosti náměstka hejtmana Romana Línka, radních Hany Štěpánové a Bohumila Bernáška či starosty města Holice Ondřeje Výborného a dalších významných hostů.
Zatímco nové umělé povrchy na sportovišti byly hrazeny výhradně z rozpočtu Pardubického kraje, v případě modernizovaných učeben škola čerpala finanční prostředky z evropských fondů (IROP prostřednictvím ITI), státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele. Žáci tak mají k dispozici nové laboratoře fyziky, chemie, učebnu biologie, výpočetní techniky, praktickou dílnu, a dokonce i venkovní geologickou expozici. Projekt rovněž zahrnoval modernizaci datových rozvodů, pokrytí školy Wi-Fi signálem a dodávku učebních pomůcek. Celkové náklady za obě investiční akce se vyšplhaly ke 24,5 milionům korun.
Třetím důvodem k oslavě bylo kulaté 20. výročí otevření budovy gymnázia v ulici Na Mušce. Žáci společně se zaměstnanci školy připravili bohatý program pro veřejnost, jehož součástí byla prohlídka zrekonstruovaných prostor, venkovní hudební festival a zahradní slavnost se zábavnými aktivitami pro děti i dospělé. Akce se setkala s neočekávaně velkým ohlasem a jistě na ni budeme dlouho vzpomínat nejenom my ve škole, ale i absolventi a holická veřejnost. Děkuji všem organizátorům, sponzorům i hostům za podporu!

02.10.2019 / Mgr. Andrea Daňková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima