"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Přednáška a workshop k volbám do EP

V úterý 7. května na společenskovědní seminář již podruhé zavítala paní Mgr. Lucie Boukalová z pardubického Eurocentra. Připravila si přednášku o Evropské unii, o jejím fungování a zejména o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu.

První hodina se nesla v duchu přednášky o evropských institucích, jejich fungování a legislativním procesu. Následovaly informace o historii voleb a volebního práva. Rovné volební právo dlouho nebylo samozřejmostí. Ženy v některých evropských zemích nabyly právo volit dokonce až ve druhé polovině minulého století...

Další část dvouhodinového semináře se týkala přímo voleb do Evropského parlamentu, které se konají mezi 6. a 9. červnem 2024. Zájem voličů o tyto volby se v jednotlivých členských státech liší. Česká republika však dlouhodobě patří k zemím s nejnižší účastí, a proto i Mgr. Boukalová vyzývala všechny, aby šli k volbám. Politika Bruselu a Štrasburku má na nás velký vliv, vždyť 80 % u nás schválené legislativy pochází z EU... I samotný Evropský parlament se snaží evropské občany přesvědčit, že mají jít k volbám, a to kampaní „Use Your Vote".

Na závěr setkání se všichni rozdělili do skupin a dostali za úkol vytvořit volební program a plakát podle zadání. Vznikly celkem čtyři „nové politické strany", z nichž každá cílila na jiný typ voličů. Objevily se tu jak strany silně proevropské, tak ty populistické a euroskeptické. Samozřejmostí byly i originální názvy jednotlivých uskupení.

Dovolím si jménem všech zúčastněných poděkovat paní Mgr. Lucii Boukalová za přínosnou přednášku a zajímavý workshop.

Ivan Hlávka, 7. C

13.05.2024 / Ivan Hlávka, 7. C
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima