"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Překladatelská soutěž ve čtyřech jazycích

Dne 2. a 3. listopadu 2021 se zájemci napříč ročníky vyššího gymnázia zúčastnili školního kola překladatelské soutěže ve čtyřech jazycích, a to v angličtině, němčině, španělštině a ruštině. Soutěž již pošesté organizuje Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a spočívá v překladu dvou náročných textů (1 normostrana uměleckého textu a 1 normostrana v odborném stylu) z cizího jazyka do češtiny v omezeném časovém limitu. Soutěž se koná pod záštitou Jednoty tlumočníků a překladatelů a studenti mají možnost si vyzkoušet, jaké to je být profesionálním překladatelem nejen komerčních textů, ale i uměleckých děl. Jelikož se jedná o překlad do češtiny, úspěch nezávisí pouze na znalosti cizího jazyka, nýbrž neméně důležité je i vynikající ovládnutí češtiny. Dva nejúspěšnější studenti za každý jazyk postupují do celostátního kola, které se bude konat v lednu 2022 na půdě Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Za anglický jazyk jsou nejúspěšnějšími překladateli Monika Lacinová (5. C) a Benedikt Mrázek (7. C). V němčině postupuje studentka Barbora Šafářová ze třídy 4. A a v ruském jazyce postupují Karolína Jokešová a Karolína Zikmundová ze třídy 7. C. Z velkého počtu účastníků překladu ve španělském jazyce napříč ročníky vyššího gymnázia postupují Adéla Cimburková a Veronika Janegová, obě ze třídy 7. C.

Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole.

25.11.2021 / Mgr. Linda Nováková Schättingerová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima