"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Přijetí v rezidenci amerického velvyslance

Od začátku letošního školního roku působí na naší škole americká asistentka Kyla Patterson ze státu Colorado, kterou jsme získali jako stipendistku programu Fulbrightovy komise zaměřeného na výměnu zkušeností v oblasti vzdělávání. K radosti našich studentů Kyla začala pomáhat v hodinách anglického jazyka jako rodilý mluvčí a od pondělí 25. 9. bude vést odpolední diskusní klub pro aktivní zájemce napříč vyššími i nižšími ročníky. Bude však asistovat i v dalších hodinách - například zeměpisu, ZSV, dějepisu a dalších předmětů dle zájmu, či se účastnit i mimoškolních akcí a podobně.
V úterý 19. 9. 2017 byla naše škola poctěna pozváním do rezidence amerického velvyslance na setkání všech 30 asistentů (ETA), jejich mentorů a ředitelů všech 30 škol, na kterých letos u nás působí. Všichni asistenti prošli třídenním školením o české kultuře, školství, ale také tandemovém vyučování. Pro tutory i ředitele byl připraven seminář s inspirativními náměty o asistovaném vyučování, které právě tento program umožňuje.
Akce vyvrcholila v rezidenci slavnostními projevy zástupce velvyslance, amerických i českých zástupců Fulbrightova programu, představením asistentů a neformálním rautem ve všech prostorách rezidence. Já i paní ředitelka jsme cítily hrdost, že i naše gymnázium je součástí tohoto česko-amerického projektu, a byly jsme pyšné na Kylu, která svým suverénním projevem mimo jiné vzdala hold naší škole prohlášením, že je na tom nejlepším místě, na kterém může být.

26.09.2017 / Mgr. Zdeňka Raabenstein Schejbalová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima