"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Radní Kozel navštívil naši školu

Dne 17. ledna 2023 navštívil naši školu radní Josef Kozel, který je v Pardubickém kraji zodpovědný za oblast školství. V rámci téměř dvouhodinového jednání s ředitelkou školy došlo na mnohá témata – ať už na naplněnost školy a personální zabezpečení jejího chodu, na úroveň poskytovaného vzdělání a mimoškolních aktivit či v neposlední řadě na údržbu majetku a plánované investice. Zvláště posledně jmenovaný bod je pro naši školu aktuální. Na červen tohoto roku je totiž naplánován začátek rekonstrukce střechy nad jídelnou a studovnou, kam už delší dobu zatéká. Škola na tuto akci obdrží od Pardubického kraje mimořádnou investiční dotaci ve výši 4 134 570 Kč. Máme radost, že tak zároveň dojde k technickému zhodnocení budovy i budoucím provozním úsporám, neboť součástí rekonstrukce je i tepelná izolace.

Věříme, že tato návštěva představitele Pardubického kraje nebyla na dlouhou dobu poslední a že nejpozději koncem září 2023 budeme všichni společně slavit úspěšně dokončenou rekonstrukci.

17.01.2023 / Mgr. Andrea Daňková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima