"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Ruský tandem

V pondělí 17. prosince jsme si vyzkoušely tandemovou výuku při hodině ruského jazyka, a to se studenty třetího a čtvrtého ročníku vyššího gymnázia. Téma hodiny se vzhledem ke stoletému výročí vzniku naší republiky přímo nabízelo. Využily jsme iniciativy ruštinářů 4. ročníků, kteří pro své mladší spolužáky připravili hodnotnou prezentaci o českých památkách UNESCO. Následně si jejich o rok mladší kamarádi mohli formou zábavného kvízu ověřit svoje znalosti nejen z ruštiny, ale i z ostatních předmětů, (angličtiny, historie, zeměpisu...), které se tématem prolínaly. Studenti následně pracovali ve tříčlenných skupinách, vzájemně se doplňovali a procvičovali v jazykových dovednostech a nenásilnou zábavnou formou upevňovali slovní zásobu a opakovali gramatické učivo. Myslíme si, že tato netradičně pojatá hodina byla přínosem a zpestřením jak pro studenty, tak i pro nás, učitele. 

21.12.2018 / Mgr. J. Račická a Mgr. Z. Raabenstein Schejbalová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima