"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Terénní zeměpisné cvičení

My, třída 4. C v doprovodu Mgr. V. Kotyzové a Mgr. M. Janů, jsme se zúčastnili 9., 10. a 11. 4. 2024 terénního zeměpisného cvičení v PR Toulovcovy maštale. Hlavním tématem našeho terénního cvičení bylo zjistit nové informace o turismu v tomto mikroregionu. Během prvního dne jsme se vydali na túru po okolní krajině. Jako první jsme zavítali do Dudychovy jeskyně, kde mnozí z nás překonali strach z výšek, stísněných prostor a temných zákoutí. Za účelem započetí našeho výzkumu jsme došli do Boru u Skutče, kde každá skupina měla přidělenou část obce a v té jsme se dotazovali místních obyvatel na téma cestovního ruchu. Naše cesta pokračovala přes Kupadla, na tomto místě jsme si vyzkoušeli biomonitoring vodních bezobratlých živočichů, na Polance jsme se občerstvili a okruh uzavřeli ve Vranicích. Večer jsme dali hlavy dohromady, předali jsme si užitečné rady, promysleli vhodné otázky k tématu a zahájili tvorbu plakátů. Druhý den za nepřízně počasí jsme se sešli se starostou a místostarostou obce Budislav, abychom získali další informace pro výzkum. Po návštěvě místního kostela jsme se vydali do informačního centra v Proseči, část z nás pokračovala v rozhovorech s místními obyvateli, poté jsme putovali zpět na ubytovnu, kde jsme pracovali na našich projektech. Poslední den jsme naposledy navštívili Toulovcovy maštale, ti nejodvážnější vyrazili pod dohledem pana učitele s čelovkami na průzkum Partyzánské jeskyně a připravili jsme se na zpáteční cestu do našich domovů. Během těchto tří dnů jsme se naučili nové informace, prozkoumali spoustu zajímavých míst a získali mnoho zážitků.

Terénní cvičení se nám všem moc líbilo a těšíme se brzy na nějakou další společnou akci.

Moc také děkujeme našim učitelům za zorganizování tohoto dobrodružného cvičení.

Žáci během terénního cvičení prokázali schopnost orientovat se v terénu, postarat se o své hladové krky při společném vaření, překonat obavy nejen z neznámého terénu, ale i při oslovování místních obyvatel. Při setkání s panem starostou Budislavi i při návštěvě IC v Proseči byli pochváleni za připravené dotazy a vzorné vystupování. Terénní cvičení bylo finančně zajištěno z Operačního programu Jan Amos Komenský.

 

17.04.2024 / Vojtěch Hemelík, Eva Dítětová, Natali Shejbalová, Veronika Kotyz
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima