"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Třídenní pobyt v ekocentru Paleta

Na přelomu října a listopadu se uskutečnil již druhý ročník třídenního výukového pobytu v Ekocentru Paleta v Oucmanicích. Tato vzdělávací akce napomáhá osobnostnímu a charakterovému rozvoji žáků v oblasti environmentální výchovy a přispívá k budování třídního kolektivu. Letošní třída 3. C se v rámci výukového programu věnovala tématům, jako je klimatická změna, hospodaření s vodou, spotřeba energie, potravin, textilu, ... Zároveň si žáci mohli prověřit vlastní praktické dovednosti při sázení stromů, starání se o zvířata na statku, stavění ptačích budek nebo vaření tak, aby se neplýtvalo potravinami. Na závěr jsme se společně naučili, jak naplánovat a zorganizovat vlastní projekt, který by mohl přispět ke zlepšení životního prostředí v našem okolí. Počasí k nám po celou dobu pobytu bylo přívětivé a mohli jsme tak s potěšením významnou část programu strávit venku.

Za 3. C pobyt zhodnotila Dominika Potůčková:

Během našeho pobytu v ekocentru jsme si vyzkoušeli spoustu nových a užitečných dovedností, které bychom mohli v budoucnu využít. Místní lektoři měli krásné přednášky a všichni bychom za ně chtěli moc poděkovat. Většinu z nás nejvíce bavilo stavění budek pro ptáčky a netopýry! Také jsme mohli vyzkoušet nové potraviny, ze kterých jsme si poté připravili zajímavé pokrmy. Dozvěděli jsme se i o neskutečné spotřebě oblečení a o klimatických změnách. V rámci pobytu jsme si vpodvečer zahráli zajímavé stmelovací hry. A jelikož jsme chyběli na školní Halloween, paní učitelky pro nás připravily noční bojovku po Oucmanicích, která měla velký úspěch! Za celou třídu bychom tedy chtěli poděkovat za krásné tři dny strávené společně.

05.11.2023 / Mgr. Veronika Kotyzová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima