"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Učebnice

Aktualizované informace o učebnicích pro školní rok 2022/2023 jsou dostupné na Student > Učebnice. Pro třídy nižšího gymnázia většinu učebnic zajišťuje škola. Studenti vyššího gymnázia si učebnice zajišťují sami. Případné nejasnosti řešte s jednotlivými vyučujícími.

Informace o učebnicích pro výuku cizích jazyků na vyšším gymnáziu žákům sdělí vyučující na první hodině.
Tradiční školní burza učebnic proběhne v pátek po šesté vyučovací hodině ve vestibulu školy.

31.08.2022 / Mgr. Marek Janů
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima